Med kommunal velferd på et minimum?

Det var den kommunale velferden som ble ofret da posisjonen med Ap, SV, Sp, MDG og KrF la fram sitt budsjett i torsdagens formannskapsmøte.

Vi spør oss om visjonen for Bodø 2024 er en offentlig omsorg på et absolutt minimum? Mye tyder på det, når til og med rådmannen uttaler at vi har hatt for gode tjenester, og at vi framover får justere disse ned til «godt nok»-nivå.

Noen av kuttene som ligger i posisjonsbudsjettet er:

  • Kutt i rehabiliteringstjenesten: 6,6 mill. i 2021, 8,6 mill. i 2022
  • Kutt i Furumoen sykehjem 4 mill. i 2021, 6 mill. i 2022
  • Nedbemanning i hjemmetjenesten 5,8 mill. i 2021, 8,6 mill. i 2022
  • Kutt i Vollsletta sykehjem 5,2 mill. i 2021, 7 mill. i 2022
  • Kutt i miljøtjenesten 4,2 mill. i 2021, 7,25 mill. i 2022
  • Kutt i oppfølgingstjenesten 1 mill. i 2021, 2 mill. i 2022
  • Kutt i Lillebølgen og Sølvsuper 0,5 mill. i 2021, 1 mill. i 2022

I tillegg: kutt i frivillighetskoordinatorer, fysioterapitjenester, innføring av egenbetalinger i helse og omsorg, kutt i ambulerende lavterskeltilbud, Nav, boligforvaltning, økte priser i SFO, kutt i barnevern, skole, familieenheten osv. osv.

Vi i Rødt Bodø mener at nedbemanninga i helse og omsorg er uforsvarlig og kan få konsekvenser for enkeltmenneskers liv og helse. Noen eksempler: 1. oktober var det 23 personer på venteliste til sykehjem, og flere brudd på ventelistegarantien. Likevel kuttes det nå i langtidsplasser på sykehjem, i hjemmetjenesten og i rehabilitering. Folk med funksjonsnedsettelser som har rett på oppfølging i boligen sin får også et massivt kutt i tjenestene. De samme partiene som vedtok å legge ned Kirkens bymisjons drift i Junkerveien for et halvt år siden kutter nå flere stillinger i kommunens egen oppfølgingstjeneste.

Når sterke næringsinteresser ber om millioner stiller Ap, MDG, Sp, Sv og KrF sannelig opp. Men hva med de mange som er avhengig av den kommunale velferden? Skal Bodø være en kommune kun for de friske og velbemidlede?

Av Synne Bjørbæk, gruppeleder i Rødt Bodø, Andreas Tymi, bystyrerepresentant for Rødt og Astri Dankertsen, bystyrerepresentant for Rødt