Med Høyre på frierferd

Beate Nielsen og Joakim Sennesvik (H) har et interessant innlegg i mandagens AN, der de kort sagt forsøker å gjøre seg lekre for Senterpartiet i fylkespolitikken.

At Høyre søker etter nye samarbeidspartier, nå som KrF og Venstre forsvinner fortere enn istapper i vårsola, er ikke så rart.

At de frir til Senterpartiet, er heller ikke til å undres over. Her møter de ekte hestehandlere, som f.eks. i Bodø, der Sp som eneste parti har vært med i samtlige flertallskonstellasjoner på 2000-tallet og i allianse med samtlige partier fra Rødt til Frp.

At Rødt blir stilt opp som det skremmebildet som skal feie Sp til høyre, overrasker oss heller ikke. Den slags skremsler har Civita og Kristin Klemet drevet på med i en årrekke alt. Med lite hell, for å si det sånn.

Men at Nielsen og Sennesvik tyr til uetterretteligheter om Rødt i Bodø-politikken bør påpekes. Særlig er det påfallende at Sennesvik som representant i bystyret i Bodø klarer å komme med en så omsnudd versjon av hva som skjedde rundt bataljen om eiendomsskatten i Bodø for et par år siden.

Har Sennesvik glemt at det var Rødts forslag om å senke eiendomsskatten som vant tilslutning i bystyret da den første røyken hadde lagt seg etter at virkningen av den nye takseringen ble kjent? Rødt foreslo og fikk vedtatt at bunnfradraget skulle heves, at kriteriene for beskatning skulle endres og at kommunen skal utrede alternativ modell for taksering i framtida. Alt for å bøte på en svært usosial og tilfeldig taksering som ga uforklarlige og urettferdige utslag, noe som førte til at mange med full rett ble opprørt.

Han bør også vite at Rødt sto alene med dette synet i den daværende samarbeidskonstellasjonen (med Ap, SV, Sp og Mdg), og at vi høstet adskillige vondord for nettopp dette standpunktet. Det var altså ikke slik at Ap ville ha mye eiendomsskatt og Rødt enda mer, som høyrefolk gjerne vil ha det til.

En ting er å slurve med den slags «detaljer» når en sitter langt fra der ting skjer. Noe helt annet er det å komme med slike påstander som direkte deltaker i begivenhetene. Her burde virkelighetens bjelle ringe for Sennesvik selv om han så gjerne vil at terrenget skal stemme med det ideologiske kartet han navigerer etter.

Så merker vi oss at Nielsen/Sennesvik i sin iver etter å demonisere Rødt helt glemmer at Høyre og Rødt har samarbeidet godt om noen saker i Bodøpolitikken i denne perioden, både når det gjelder etableringa av Alternativ til Vold, organisering av psykiske helserådgivere, utekontakten, Ny by og nå sist vedtaket om at Alberthaugen skole skal utvides med en avdeling for mellomtrinnet. Vi synes det er leit hvis de - og særlig Sennesvik – ikke lengre ønsker å samarbeide om saker som vi er enige om til det beste for innbyggerne i Bodø.

Tilbake til start: Vi har altså full forståelse for at Høyre er på frierferd hos Senterpartiet. En naturlig start på et framtidig samarbeid kan jo nettopp være den selvsamme eiendomsskatten i Bodø der den famøse takseringsnemnda, som med all grunn gjorde Bodøs befolkning opprørt, besto av tre personer – en fra Høyre og to fra Sp! Her finnes det kanskje en felles plattform å diskutere ut fra?

Vi for vår del satser mer på den sida av Senterpartiet som slåss mot sentralisering og for distriktene. Derfor har vi store forhåpninger til det som skjer på Røst, der folk til høsten kan stemme på den nye lista med det feiende flotte navnet «Samarbeidslista mellom Rødt, Senterpartiet og partiuavhengige fiskere»!

Synne Bjørbæk, Rødt
Varaordfører i Bodø