Lavere eiendomsskatt med Rødt

Rødt Bodø går til valg på å innføre en mer rettferdig modell for eiendomsskatt.

Andreas og Linda

Dette gjør vi ved å øke bunnfradraget til én million, gi lavere sats for distriktene, og innvilge fritak for eiendomsskatt for personer med lav inntekt. I tillegg vil vi innføre en ligningsbasert modell, som vil gi en mer rettferdig fordeling av skatten enn uforutsigbare retakseringer.

Dette finansierer vi ved å øke satsen noe på sentrumsnære næringseiendommer. Rødt har alltid gått inn for å skjerme vanlige boliger fra eiendomsskatt. Konsekvensene av en strupet kommuneøkonomi og flere lovpålagte kommunale oppgaver førte til valget mellom å legge ned skoler i utkanten av kommunen, si opp 100 kommunalt ansatte og gjennomføre enorme kutt i velferden, eller å komme til en enighet om å heve nivået på eiendomsskatten.

Da retakseringa var gjennomført var det tydelig at den hadde slått urettferdig ut for mange. Rødt Bodø var derfor raskt ute med konkrete forslag for å senke eiendomsskatten for dem som ble rammet mest urettferdig og samtidig gi en merkbar lette for alle. Etter knallharde forhandlinger fikk vi til slutt Ap, SV og Sp med oss på å øke bunnfradraget, men bare til 500 000 kr, noe mindre enn vi ønsket. Det var derfor overraskende å høre Aps ordførerkandidat skryte av at de var først ute med å øke bunnfradraget i AN og NRKs ordførerduell 29. august. Det var nemlig vårt forslag, og Ap kjempa imot med nebb og klør.

Når det er sagt, så er det godt å høre at Ap nå stiller seg bak Rødts standpunkt om at smertegrensen er nådd for vanlige folk. Høyre går til valg på å kutte all eiendomsskatt på sikt, advarer mot en elendig kommuneøkonomi og tror de kan løse alle velferdsoppgaver i kommunen uten finansiering. Vi oppfordrer derfor Arbeiderpartiet til å heller å støtte våre forslag for en mer rettferdig og sosial eiendomsskatt som samtidig sikrer Bodøs innbyggere mot velferdskutt.