Kutt og troverdighet i skolepolitikken

Arbeiderpartiets Thor Arne Angelsen og Cecilie Haugset og Høyres Jørgen Fjørtoft og Martin Olsen har den siste tiden polemisert mot hverandres skolepolitikk i Avisa Nordland.

Rødt er enig med Ap i at Høyres manglende vilje til å bruke penger på offentlig velferd får konsekvenser for skolen. Samtidig mener vi at Jørgen Fjørtoft og Martin Olsen har rett når de påpeker det uforståelige i at Ap er uvillig til å være med på nysatsinger som nytt mellomtrinn på Alberthaugen.

Liten forskjell

Problemet med Angelsen og Haugseths kritikk, er at den treffer dem selv like mye som Høyre. I forrige møte i komiteen for oppvekst og kultur satt jeg og Angelsen side ved side da vi ble orientert om kuttene i skolesektoren i Bodø. Til sammen skal det kuttes over 17 millioner kroner i 2019. Problemet er at av disse støttet Angelsen og Arbeiderpartiet over 14 millioner selv. Dette kommer på toppen av et administrativt kutt på 10 millioner i 2018, som Rødt foreslo å stanse uten å få støtte fra noen andre. Det gjør at Arbeiderpartiet de siste to årene har gått god for kutt på over 24 millioner i bodøskolen. Dette tilsvarer mellom 30 og 40 stillinger, og er uhyre dramatiske kutt. Forskjellen på Ap og Høyre er i 2019-budsjettet mindre enn 3,1 millioner.

Løftebrudd

Kuttene til høyresida er riktignok dramatiske i seg selv, og Angelsen og Haugseth påpeker med rette at de har vært enda mer dramatiske i tidligere budsjettår. Jeg mistenker at vi kan tilskrive dette både til at det er valgår og at de måtte samarbeide med MDG og var avhengige av sentrumspartiene for å få flertall for budsjettet sitt. Men samtidig stilte ikke Høyre til valg på 100 flere stillinger i skolen. Det gjorde Arbeiderpartiet. Det er derfor spesielt ille at Arbeiderpartiet går med på slike kutt – det er både løftebrudd til velgerne og avtalebrudd med samarbeidspartiene fra 2015. Det gir ikke mye troverdighet i skolepolitikken.

Rektorer, ansatte, elever og foreldre i skolen vil merke denne kuttpolitikken, og vi oppfordrer dem til å si ifra og protestere, for det er det eneste som kan skape endring.

Håper på støtte

Nå blir verken jeg eller Rødt veldig overrasket over denne utviklingen. Arbeiderpartiet har bevist gang på gang at de er mer lydig til høyreliberalistisk økonomisk politikk, enn til sine egne velgere og samarbeidspartnere. De kaller selv dette for «ansvarlighet,» men det er ingenting ansvarlig med å kutte i tjenestetilbudet og bryte valgløfter på denne måten. Rødt håper derfor at vi kan få støtte fra fagbevegelse, ansatte, foreldre, elever og innbyggere i Bodø til å stanse denne høyreglidningen og kuttpolitikken. For når Angelsen og Haugseth går mot kutt i skolen på 3,1 millioner, kanskje de er villige til å også stanse de mye større kuttene de selv har støttet?

Av Andreas Tymi