Framtida for Rønvikjordene avgjøres nå

I Stormen bibliotek nå onsdag skal PNM-komiteen innstille til bystyret om kommuneplanen for dei neste fire åra. Her går administrasjonen inn for å ta store delar av Rønvikjordene til Næring (landbruk er ikkje næring i denne språkbruken) og til offentlige formål, altså legge dem under asfalt. Den endelige behandlinga i bystyret er den 14. juni.

Etter kommunevalet i 2015 skreiv Ap, Rødt, SV, Sp og Miljøpartiet de Grønne under på dette i samarbeidsavtalen: «Områder på Rønvikjordene som i kommuneplanen er regulert til byutvikling søkes regulert tilbake til LNF» (Landbruks- natur- og friluftsområde).

Alt tyder på at dette var nødvendig for å sikre Ap ordføraren, som blei valt med ei overvekt på berre ein stemme. Venstre hadde nemlig rett før valet fått Høgre og Frp med på at alt skulle forbli grønt på Røvikjordene, fordi Ny by-Ny flyplass ville sikre tilstrekkelige areal til utbyggingsformål.

For alle partia i samarbeidet på venstresida unntatt Ap var jordvernet på Rønvikjordene ei årelang kjernesak. Miljøpartiet hadde ikkje flagga "side" før valet, men ville la uttelling i miljøspørsmål avgjøre ordførarval og samarbeidspartnar. Det ville da neppe vore politisk mulig for partiet å sikre fleirtal for Ap-ordførar uten at Ap ga etter i denne saka - så lenge Høgre lokka med å ville frede Rønvikjordene.

Likevel har Ap i AN nå annonsert at dei vil snu igjen, og altså gå bort fra samarbeidsavtalen på dette avgjørande punktet -  og dermed sikre fleirtal for administrasjonens forslag i lag med Høgre og Frp. Da er vi tilbake til tida med "betongkameratane" i førersetet også i denne saka.

Vil Ap verkelig gå bort fra samarbeidsavtalens klare tale om å bevare Rønvikjordene? Vil SV, Sp og Miljøpartiet bøye seg for dette brottet på samarbeidsavtalen, etter at Rødt nå er stengt ute frå samarbeidet?

I PNM-møtet i Stormen onsdag skal også reguleringsplanen for det nye Stordalen-hotellet i Sjøgata opp, med stengte siktilinjer frå Bankgata mot Landegode. Likeså det enorme forbrenningsanlegget på Langskjæret/Burøya.

Alle med hjarte for jordvern og bymiljø bør følge med, og kontakte sine.