Forsvar abortloven!

Rødt Nordland er sterkt imot regjeringas forslag til svekkelse av abortloven som nå er sendt på høring. Høringsfristen er 4. april. Dette er usedvanlig kort frist, og derfor et demokratisk problem.

Abortloven står sterkt i Norge. Den har bred oppslutning i alle lag av befolkningen, både hos kvinner og menn. De kjenner også historikken og vet at det var en knallhard kamp for å få denne viktige kvinnehelseloven på plass.

Folk ser at statsminister Erna Solberg har spilt et høyt spill og lagt disse rettighetene i potten. At et potensielt forbud mot fosterreduksjon kan ha som konsekvens at det faktisk blir flere aborter, fordi kvinner da kan velge å avslutte svangerskapet helt, har gjort inntrykk på folk. Hvis hun har innbilt seg at det er mulig å rokke ved abortloven uten å få mesteparten av folket og majoriteten av egne velgere mot seg, da har hun ikke forstått hvor viktig kvinners rettigheter er i det norske samfunnet.

Rødt Nordland foreslår at grensa for sjølbestemt abort utvides. Det vil sikre at kvinner som ønsker fosterreduksjon på grunn av flerlingesvangerskap, kan få dette gjort uten nemndbehandling.

Synne Bjørbæk