Fast arbeid eller stengte kraner

Rødt Bodø foreslår å gi skjenkebevilling kun til de serveringsstedene som følger loven og gir fast ansettelse til personalet.

-- I Bodø er det nesten ingen som har fast stilling i serverings- og utelivsbransjen, sier «Anita». Hun vil være anonym fordi hun er redd for å ikke få neste vakt som en følge av at hun uttaler seg om arbeidsforholdene i bransjen.

Uforutsigbarhet preger hverdagene til mange som jobber i bar, café og restaurant, når det kommer til arbeidstid, men også inntekt.

I mai i år fikk Rødt gjennomslag for å ha den bransjefastsatte minstelønna som krav for alle aktører i kommunen som skal få skjenkebevilling. Nå vil Rødt gjøre mer for å sikre gode vilkår for de som jobber i byens uteliv.

-- Når vi ser at så mange har så stor usikkerhet knyttet til sin arbeidssituasjon må vi ta grep, sier ordførerkandidat Synne Bjørbæk.

-- Vi vil ha faste stillinger inn som en del av kravene til å få skjenkebevilling i Bodø. Arbeiderne har rett til å få kontraktsfestet den stillingsprosenten de faktisk jobber.

Bystyret er suverene i å bestemme de alkoholpolitiske retningslinjer og kan knytte det opp mot bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om rett til fast stilling som reflekterer faktisk arbeidsmengde.

For Rødt står arbeideres rettigheter høyt på prioriteringslisten. Partileder Bjørnar Moxnes er på besøk i Bodø og gir sin støtte til partilaget.

- Serveringsbransjen er en av de hvor vi ser mest midlertidighet. Dette har vært et problem lenge og løsningen som Bodø Rødt her foreslår vil bidra til at forholdene for arbeiderne blir langt bedre, sier stortingsrepresentanten

-- Vi kan ikke ha et arbeidsliv hvor folk ikke vet om de skal på jobb i morgen, hvor de må sitte over telefonen og vente på neste vakt. Faste stillinger er et grunnleggende krav og en forutsetning for et godt arbeidsliv.

Også Fellesforbundet, som organiserer mange i hotell, restaurant og bar mener det er rom for forbedring.

-- Hotell og restaurant er definitivt en krevende bransje, sier organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avdeling 53 Nordre Nordland og Sør-Troms, Aleksander Andal Løkås.

-- Det er mye gjennomtrekk, mange arbeidstakerer på midlertidige kontrakter som ikke kjenner godt til sine rettigheter. Dette er noe som vi jobber med. Vi ser også at de som ikke jobber lenge en plass, setter pris på den hjelpen de får og tar dette med seg til deres neste jobb. Sommerpatruljen i år avslørte flere forhold av at den lovbestemte minstelønna vi nå har fått innført ikke blir overholdt.

-- Slike forhold gjør arbeidet med å organisere folk vanskelig, samtidig så ser jo de vi hjelper med å få den lønna de har krav på at det er det eneste som nytter for å få ordnede forhold på arbeidsplassen.

-- Medlemmene og arbeiderne i bransjen jeg snakker med vil ha hele faste stillinger og det er også det vi jobber for at skal være standarden, avslutter Løkås.