Bevar Parkveien 51

I 1907 lanserte Louise Engen, lokalpolitiker og leder av Bodø Kvinnesaksforening, ideen om ei storstue for byens barn.

Resultatet ble Parkveien 51, bygd som barnehjem, men brukt som barnehage fra 50-tallet og fram til nylig. Midt i byen ligger altså det eldste synlige kvinnehistoriske minnesmerket i byen vår.

Parkveien barnehage vitner likevel først og fremst om frivillighetas utrettelige arbeid – for å bygge velferdstilbud som man så det var skrikende behov for.

Onsdag 22. november stemte AP, Høyre og FrP for et fellesforslag om å la eieren av bygget jevne det med jorden. Sammen utgjorde de flertall og Bodøs befolkning står altså i fare for å miste en viktig del av vår kulturarv.

En gang på 1960-tallet skulle deler av Grünerløkka rives, for å gi plass til en gigantisk motorvei som skulle gå gjennom sentrale Oslo. Planene fikk lokalbefolkninga til å protestere og etter flere år med press endte det med byfornying i stedet for riving. Det er med andre ord ikke for sent å snu i Bodø!

Parkveien Barnehage står der som et synlig bevis på ståpåviljen til generasjoner av Bodø-kvinner. Det er noe å være stolt av! Hvordan skal vi ta vare på denne viktige brikken i vår korte byhistorie? Byjubileet i 2016 var en fantastisk invitasjon til oss om å ta med oss denne biten av historien vår inn i framtida!

Bodø er en veldig ny by, med stadige utviklingsprosjekter. Det er bra. Men det er lett å glemme de verdifulle skattene i nærmiljøet som mange setter pris på. Vi må bort fra en praksis der vi river alt som er gammelt. Da får vi en by uten særpreg og sjel,

Louise Engen og Bodø og omegns kvinneråd drev en årelang kamp for å få etablert barnehjem her. Senere ble det en av byens første barnehager - også takket være standhaftige kvinnfolk. Dette er godt ivaretatt hus med mye plass, og et utendørs lekeareal som virkelig trengs i denne bydelen.

Gamle hus, gatestrukturer og bygningsmiljø forteller en historie om nærmiljøet og dets utvikling. Derfor er også bygninger en viktig del av vår felles kulturarv.