Arbeiderpartiet er Bodøs versjon av Helge Ingstad

Arbeiderpartiet er bodøpolitikkens versjon av Helge Ingstad. Ap har også ignorert mayday-signalene.

Dagen i dag (7. desember) er historisk, og for å være ærlig - ganske trist . Det er tre år siden vi inngikk et rød-grønt samarbeid. Vi starta perioden med en solidarisk, miljøvennlig og rettferdig plattform. Fellesskapet var viktigst, og Rønvikjordene var redda! Vi skulle få ei byutvikling hvor det var innbyggerne selv- ikke utbyggerinteressene som la premissene. Det var iallfall det vi trodde.

Nå viser det seg at for Arbeiderpartiet har det vært viktigere å bygge ned Rønvikjordene, sponse Arthur Buchardts hotellprosjekt på Rønvikfjellet og stanse bygginga av kommunale familieboliger enn å overholde samarbeidsavtalen og sikre et solidarisk alternativ til venstre.

Budsjettet er nå vedtatt for 2019. Venstresida har mista flertallet, og vi går inn i et valgår med et borgerlig budsjett. Det innebærer kutt i tjenestetilbudet, stans i heltidsprosjektet og at velferdsprofitører slippes til i helse og omsorg.

Ap hadde et alternativ - å komme Rødt og MDG i møte. Men for oss var det umulig å støtte et budsjett som gjør en milliardær til budsjettvinner og som innebærer at matjorda bygges ned bit for bit. Det var dessverre så vanskelig for Ap at de heller lot de borgerlige få flertall for sitt forslag. Rødt har vist at vi trengs i bodøpolitikken, og foran neste valg vil vi kjempe for rettferdighet, solidaritet og en politikk som setter miljø, arbeidsfolks rettigheter og fattigdomsbekjempelse først.

Synne H. Bjørbæk sammen med Svein Olsen, Linda Forsvik og Andreas Tymi.