Ap utelukker ikke forpliktende samarbeid med Høyre

Er det å sitte i en såkalt «posisjon» viktigere enn å stanse høyresidens privatisering og velferdskutt? Det er isåfall sterkt beklagelig! Og det bør innbyggerne merke seg

Torsdagens debatt mellom Arbeiderpartiet og Høyres ordførerkandidater viser at Rødt er det eneste sikre alternativet om du vil at din stemme skal gå til venstresida. Under utspørringa av de to kandidatene fikk de begge spørsmål om de holdt muligheten åpen for å inngå et forpliktende samarbeid med hverandre. Lars Vestnes svarte at jo, hvis det ble vanskelig med de allerede inngåtte avtalte samarbeidspartnerne så kunne de tenkes å gå inn i en koalisjon med Arbeiderpartiet. Ida Pinnerød ville ikke svare på spørsmålet, og gav klart uttrykk for at hun ikke kunne avvise eller bekrefte et slikt samarbeid.

Likevel var ordstyrer Stein Sneve sin konklusjon på denne seansen at en stemme til Rødt kunne føre til høyrestyre. Forstå det den som kan.

Enkelte «eksperter» i Avisa Nordland har i lengre tid forsøkt denne valgkampen til et spørsmål om ordførerposisjonen. Rødt, i likhet med de fleste partier, stiller med egen ordførerkandidat. Men vi lar både valgkampen og eventuelle forhandlinger etter valget handle om kampen mot barnefattigdom, sosial boligbygging, økt grunnbemanning i velferden og bevaring av landbruksjord og friluftsarealer. Vi tror også at bodøværinger bryr seg mer om politikken enn om hvem som skal bekle posisjoner.

Rødt har imidlertid vært klokkeklare på at vi ikke vil støtte en Høyre-ordfører. Det er og har alltid vært utenkelig for Rødt å stemme for høyrepolitikk. Nå viser det seg imidlertid at Arbeiderpartiet ikke utelukker et forpliktende samarbeid med Høyre. SV har låst seg til et samarbeid med Ap, så deres posisjon er noe uklar i et slikt scenario.

Synne, Astri, Tomás og Andreas

Dette bekrefter det de fleste har visst hele tiden: Fra Rødt får du representanter som jobber knallhardt for profittfri velferd, nei til privatisering, et anstendig arbeidsliv, innbyggere foran utbyggere og bevaring av Rønvikjordene, Rønvikfjellet og Kvalnes. En stemme på Rødt er den klareste stemmen til venstresida. Nå viser det seg faktisk at det er den eneste stemmen innbyggerne i Bodø kommune kan gi - som garantert ikke vil gå til høyresida.