Rødt-bloggen

Vi må sette klare grenser mot EØS-avtalens overstyring

I dag, har et utvalg levert en rapport om EØS-samarbeidet over de siste 10 årene til regjeringen. Rapporten så blant annet på andre relevante avtaler mellom Norge og EU, og så også på erfaringene land som Sveits, England og Canada har gjort med sine former for samarbeid med EU. Likevel anbefaler ikke utvalget alternativer til EØS-avtalen for Norges del. Første anbefaling er at Norge skal innføre EUs regelverk raskere.

Rødt mener utvalget heller burde kartlagt hvordan Norge kan sikre nasjonal kontroll over sentrale samfunnsområder, enn å gjenta EUs krav om rask implementering av EØS-regler.

Denne utredningen gir oss ikke svar på hvordan Norge skal bekjempe strømprissmitten fra Europa, stoppe privatisering av jernbanen eller verne om innleieforbudet i byggebransjen. Rødt vil i stedet kreve svar på dette direkte fra regjeringen.

Norges viktigste konkurransefortrinn har i over 100 år vært tilgangen til ren og rimelig strøm fra vannkrafta. Men dette mister vi når strømmen vår kobles på de europeiske strømprisene. Utvalget sier ingenting om at Norge har en nasjonal interesse i rimeligere strømpriser basert på vår egen vannkraft.

Det har vært nok utredninger, og det som trengs nå er handling. Derfor må Norge sette klare grenser for EØS-avtalens overstyring av arbeidsliv, felleskapstjenester og energipolitikk. Første skritt er at regjeringen legger ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke, slik Rødt har lagt fram forslag om på Stortinget.

Regjeringen har meldt at de ikke kommer til å lage en stortingsmelding basert på EØS-Utredningen. https://www.energiogklima.no/nyhet/brussel/rett-i-skuffen-ingen-stortingsmelding-av-eos-utredningen