Rødt-bloggen

Strømmen av børs

Planen for et strømopprør i Østfold er så smått i gang. Et knippe sentrale Rødtfolk har samlet seg, og nå rulles innbyggerinitiativet «Strømmen av børs» ut i forbindelse med Rødtsaksjonsdag om strøm og kraftpolitikk.

Vi ønsker at eierkommunene i Østfold Energi AS skal behandle en sak med mål om å ta strømmen av børs. For å komme dit er vi nå i gang med å samle nødvendige underskrifter, for å reise politiske saker gjennom innbyggerinitiativ.

Det er vi forbrukere som, gjennom strømregningen de siste hundre årene, har betalt for oppbyggingen av hele systemet som sikrer befolkningen og industrien nødvendig tilgang til strøm. Dette er et felleseie og kritisk infrastruktur for at det norske samfunnet skal kunne fungere.

Brorparten av Norges kraftprodusenter eies fortsatt av kommuner og fylkeskommuner. Disse kraftprodusentene velger selv å selge produksjon via kraftbørsen Noor Pool. Men de trenger ikke gjøre dette. De kan også selge strømmen tilnærmet kostpris direkte til deg og meg.

Gjennom sitt eierskap i kommuner og fylkeskommuner ber vi nå folket reise sin røst og gi et tydelig signal om at vi ikke lenger vi finne oss i at det europeiske markedet skal diktere en strømpris som de siste år har vært ute av kontroll. For at kraften skal kunne selges direkte til sluttbruker, må dette besluttes i kommunestyret/fylkestinget. Gjennom eierskapet vårt i Østfold Energi AS vil vi nå stoppe strømprisvanviddet. Vi vi ta tilbake vår egen kraft og kontroll over denne.

I sine eierskapsmeldinger skriver stort sett alle; både fylket og kommunene, at kraftproduksjonen skal driftes med samfunnsmessig bærekraft. Vi mener det absolutt kan diskuteres om dette er tilfelle når strømmen selges til en pris som er høyere enn husholdningen kan bære.

Kjenner du en Østfolding er beskjeden klar: Signér oppropet både i fylkeskommunen og din hjemkommune.

Oppropet finner du her