Rødt-bloggen

Som en dårlig vits

Regjeringen ber oss om flere barn.

Foto: Mats Høilund.

Regjeringen ber oss om flere barn. Men de mener ikke alle barn. De mener ikke barn fra Morialeiren. De mener ikke Delnaz, Khairi og Della, fra Tønsberg, eller Mustafa fra Asker. Disse barna står i fare for å bli kastet ut av landet, til tross for at de har Norge som sitt hjemland. De mener heller ikke Farida fra Dokka, som ble sendt til Afghanistan, et land hun aldri hadde vært i tidligere. Årsaken til at barna må ut av landet? Innvandringsregulerende hensyn veier tyngre enn barnas tilknytning til Norge.

Regjeringen ber oss om flere barn. Men de vil ikke satse på barselomsorgen. De vil ikke lytte til jordmødre som har for lite tid til å ivareta nybakte mødre. De vil ikke opprettholde fødeavdelinger over hele landet. De vi ikke gi økte og øremerka midler til kommunene slik at det blir ansatt helsesykepleiere og jordmødre som faktisk har tid til å dra på hjemmebesøk. De vil ikke avvikle helseforetaksmodellen i sykehusene og la omsorg komme foran økonomi. De vil gjerne at vi skal føde barn og så komme oss raskest mulig hjem så vi ikke opptar sykehussenger.

Regjeringen ber oss om flere barn. Men de gjør ikke noe med at boligene er så dyre at det er vanskelig å ha plass til en liten familie og samtidig bo der det er jobber. De vil gjerne gi coronastøtte til utleiere som sitter på boliger de ikke får leid ut, men de vil ikke gjøre det lettere for vanlige folk å få leid eller kjøpt de samme boligene. Når det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, er det vanskelig å stifte familie.

Regjeringen ber oss om flere barn. Men de vil ikke satse på kvinnehelse. Synes regjeringen det er greit at kvinner går med diastase i 21 år uten å få hjelp? Kvinner har høyere sykefravær enn menn, men det er vanskelig å få hjelp og informasjon om vanlige kvinnesykdommer. Jeg ble ganske voksen før jeg lærte om sykdommer som vestibulitt og vaginisme. Til tross for at det rammer minst 25 prosent av alle kvinner. Det tar i snitt 7,5 år å få stilt diagnosen endometriose, som rammer 10 prosent av alle kvinner.

Regjeringen ber oss om flere barn. Men samtidig ber de oss om å jobbe lenger. Jobbe mer. Jobbe hardere. Mindre tid med barna dine. Mer sliten mamma og pappa. Blir du syk eller ufør av det tøffe arbeidslivet får du inntekten din kraftig redusert. Barnehage koster. SFO koster. Fritidsaktiviteter koster. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere.

Regjeringen ber oss om flere barn. Men de tar ikke eksistensgrunnlaget vårt på alvor. Den virkelige bekymringen om framtida. Om hva slags framtid barna våre skal ha. Den bekymringen som gjør at det knyter seg i magen. Den bekymringen som gjør det vanskelig å puste. Den bekymringen mange av oss ikke vil forholde oss til. Skal barnet mitt vokse opp på en levelig klode? Finnes det natur og dyreliv som mitt barn får oppleve? Har vi ødelagt jordkloden så mye at det ikke er noe å arve for våre barn?

Regjeringen ber oss om flere barn. Regjeringen ber meg om flere barn. Det føles som en dårlig vits. Jeg ber om en ny regjering.

Publisert i Dagbladet mandag 1. mars 2021.