Rødt-bloggen

Rødts hovedinnlegg i stortingsdebatten om sanksjoner mot Israel 1. februar

Drap på barn, lemlestelse av sivile, utsulting av en hel befolkning, krig mot palestinerne, krigsforbrytelser, fare for folkemord. Kan Norge gjøre mer for å presse Israel til å stanse? Svaret på det er ja.

Dette er hva jeg sa da Stortinget diskuterte boikott av Israel 1. februar 2024:

Menneskehetens dyrekjøpte erfaringer fra to verdenskriger er nedfelt i FN-pakten, Haag-konvensjonene og Geneve-konvensjonene. Det er dette som står på spill.

Skal dette være historiske dokumenter – eller forpliktelser her og nå?

Skal vi ha en verden med den sterkestes rett eller en verden med Folkerett?

Nå står vi, ifølge Den internasjonale domstolen i Haag, overfor en reell fare for folkemord. 26.000 palestinere er drept, blant dem over 10.000 barn. 85 prosent av Gazas 2,2 millioner innbyggere er på flukt fra sine hjem. Over halvparten av alle bygninger er skadet eller ødelagt.

Om du er konservativ eller sosialist, liberaler eller sosialdemokrat – vi burde stå sammen om at Norge kan og bør og må gjøre mer for å forhindre et folkemord.

Rødt har fremmet forslag om en rekke ulike tiltak. Boikott av Israel. Trekke ut Oljefondets investeringer. Stanse videresalg av norske våpen til Israel. Stanse kjøp av våpen fra Israel.

Men så får vi høre fra regjeringa: Vi har ingen tradisjon for egne sanksjoner. En norsk boikott vil ha lite effekt.

Men Norge har gått foran før. Mot apartheidregimet i Sør-Afrika. Gro Harlem Brundtlands regjering foreslo boikott, selv om de var klar over at en slik boikott fra Norge alene kunne ha begrenset effekt. Som Brundtland sa:

«Vi mener det er behov for å lede an, selv om andre land så langt ikke følger etter.»

Norge innførte også egne sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina. Regjeringa beordret Oljefondet om å fryse alle investeringer i Russland og så trekke seg ut.

Men når det gjelder Israel, så ser vi at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sammen med Høyre, avviser ethvert tiltak for å presse Israel til å avslutte krigen.

Utenriksminister Espen Barth Eide har advart mot vestlig dobbeltmoral i responsen på Russlands og Israels forbrytelser. Hvorfor avviser da regjeringspartiene å trekke Oljefondets investeringer ut av Israel? Hvorfor sier Arbeiderpartiet nei til forslag som kan hindre at våpen fra norskeide selskaper havner hos et apartheidregime som kollektivt avstraffer sivile og dreper barn i stor skala? Hvor er dere når LO, Fagforbundet, Fellesforbundet, Handel og Kontor, NTL, El & IT Forbundet, tusener på tusener på tusener ber om akkurat slike tiltak nå?

At Norge og våre allierte ikke har innført ett eneste straffetiltak av typen vi rettmessig bruker mot Russland, er dobbeltmoral som ikke bare provoserer, men som dreper. Vestens politikk oppfattes likt av både den israelske regjeringa og palestinerne: Som et tydelig signal om at Israel kan fortsette massakrene og fordrivelsen av Gazas forsvarsløse befolkning ustraffet og uhindret av Vesten. Og det er nettopp det Israel gjør.

I 75 år har Norge og våre allierte besvart Israels massive brudd på folkeretten og menneskerettighetene med vennlig diplomati og fritak fra sanksjoner og straffetiltak. Beskyttet av disse privilegiene har Israel utviklet seg til en apartheidstat.

For å fortsette okkupasjonen og massakrene på Gaza er det israelske regimet avhengig av våpen fra NATO-land, handel med Europa og grønt lys fra Vesten til å bryte folkeretten og menneskerettighetene uten å møte straffetiltak. Den gode nyheten er derfor at Norge og våre allierte kan legge press på Israel ved å innføre nasjonale og internasjonale tiltak.

Nå viser meningsmålinger at annenhver nordmann støtter boikott av Israel. Det er flere som er for enn mot boikott blant velgerne til alle partier utenom Frp og KrF. Hvorfor lytter ikke Jonas Gahr Støre og Erna Solberg til folkeflertallet og flertallet av egne velgere?

Norske straffetiltak og forslag om internasjonale sanksjoner vil også finne støtte i andre lands regjeringskorridorer. Både i Belgia og Spania har sittende ministre tatt til orde for økonomiske sanksjoner mot Israel.

I det øyeblikket noen få vestlige land slutter å gi det israelske apartheidregimet privilegert behandling i form av våpen og straffrihet, kan styrkeforholdene raskt endres og Israels posisjon svekkes.

Norge har virkemidlene og vi kan gjøre en forskjell om vi forlater den vestlige dobbeltmoralen og står opp for Folkeretten. Vi kan gjøre mer. Vi må gjøre mer.

Med det tar jeg opp Rødts forslag.


- Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt