Rødt-bloggen

Pandemi og E39

Kan den norske myra stanse pandemiene?

MYR: De norske myrene er våre regnskoger, skriver Anna Blix. Foto: Hayley Catherine/Unsplash.

Vi hadde begynt å leve litt igjen, møte hverandre mer, være mindre forsiktige. Litt fler folk ble sluppet innenfor dørstokken, det ble litt mer ekte øyekontakt og litt mindre videochat.

Men så krøyp R-tallet opp igjen, og i forrige uke måtte vi trekke oss tilbake i skallet. Inn i husene, hjem fra kontorene, bort fra bussene. Slippe færre inn i varmen, være strengere med hvem ungene kan leke med, glemme tanken på nye bekjentskaper eller at arbeidsledigheten kanskje kunne gå litt mer ned, og hverdagen bli litt mer normal.

I forrige uke var det to nyhetssaker som ikke helt klarte å overdøve USA-valgdekninga. Den ene handlet om framtidas pandemier. Den andre om hvordan fergefri E39 skal bygges over mange myrer, og at vi ikke vet klimakonsekvensene av det. Jeg prøvde å lese sakene mens ungene lekte butikk på stuegulvet. De tar på liksom-munnbind, tar liksom-håndsprit, kjøper liksom-grønnsaker, gir hverandre liksom-penger og tar liksom-håndsprit en gang til.

Det unormale har blitt normalt for dem gjennom de korte livene deres. Blir pandemier, munnbind og håndsprit den nye normalen?

BIOLOG: Anna Blix er biolog og politisk rådgiver for Rødt på Stortinget. Foto: Privat.

En rapport fra det internasjonale naturpanelet, som er som FNs klimapanel, bare med fokus på naturen, slår fast at vi er inne i en æra av pandemier. Faren for nye pandemier øker. Det er opp mot 850.000 ukjente virus i pattedyr og fugler som kan infisere mennesker. Mer enn fem nye sykdommer oppstår i mennesker hvert år. Hver og en av dem har potensialet til å bli en ny pandemi, en ny verdensomspennende sykdom.

Er du klar for en ny runde med sosial distansering, arbeidsledighet og venting på vaksine om et par år? Hva med et virus som har høyere dødelighet eller er farligere for barn? Rapporten viser at vi ikke vet hva som lurer der ute. Men den viser også hvordan vi kan unngå det.

Det er nemlig nå den billige og gjennomførbare løsninga kommer, som en soloppgang på østhimmelen, et håndfast håp. Det er ikke ukjent teknologi, nye vaksiner eller romdrakter som kan redde oss. Det er rett og slett at vi slutter å ødelegge natur.

En analyse fra juli i år viste at kostnaden ved å forhindre nye pandemier ved å beskytte dyreliv og skog vil koste bare to prosent av den estimerte finansielle kostnaden av koronaviruset i verden. Bare to prosent! Men da må den rike delen av verden roe ned overforbruket av kjøtt, palmeolje, metaller og andre varer som legger beslag på land i andre deler av verden.

Når vi tenker på de nye pandemiene, handler det fort om eksotiske beltedyr, bloddryppende flaggermus og kjøttmarkeder i Kina. Vi har riktignok hele 12 flaggermusarter i Norge, men det har vel ikke noe med pandemier å gjøre? Men naturtap verden over henger sammen.

De norske myrene er våre regnskoger

Og her kommer vi til den andre nyhetssaken, den om fergefri E39. Fergefri E39 har vært et prestisjeprosjekt fra regjeringa, en «klimasatsing», med argument om at den skal kutte ut forurensende dieselferger. Men veien bygges oppå flere hundre myrer, og myrenes reelle evne til karbonlagring er ikke regnet med i veiens klimaregnestykke.

De norske myrene er våre regnskoger. De lagrer enorme mengder dødt plantemateriale, karbon, som blir til CO2 når det kommer i kontakt med luft. Gjennom tusener av år bygger myrene sakte opp disse enorme karbonbankene, som, hvis de ødelegges, vil slippes ut i atmosfæren mye raskere enn det ble lagret.

Myra er også levested for en rekke arter. På de norske myrene finner vi kjøttetende planter, orkideer, sommerfugler, edderkopper, spretthaler, amfibier og fugler, bare for å nevne noen få. Milliardprosjektet fergefri E39, som det er stor folkelig og politisk motstand mot, kommer til å ødelegge en rekke myrer hvis veien bygges. Helt uten at vi faktisk vet om veien er en klimaløsning eller ikke.

Det vi faktisk vet, er at vi må redusere trafikken og ta vare på myrene. Da høres det ut som en dårlig løsning å bygge ny, stor vei.

For å komme oss ut av krisa må vi ikke bare gi oppstykkede krisepakker til næringslivet. Vi må se natur, klima og krise i ett. Det er ikke sånn at å bygge ny E39 over hundrevis av myrer direkte fører til en ny pandemi. Men måten å komme ut av pandemi-æraen er å redusere det vi gjør som ødelegger for naturmangfoldet på jorda. Da skaper vi mer rom for det ville dyrelivet, sånn at vi ikke kommer i kontakt med virusene som kan skape nye pandemier. Men det holder ikke bare å be andre land ta grep. Vi må også ta vare på vår egen natur.

Publisert i Klassekampen fredag 6. november