Rødt-bloggen

Økt pensjonsalder er usosialt

Jeg hadde håpet at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger.

Foto: Chris-Håvard Berge.

Ifølge arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) må pensjonsalderen økes for at for at pensjonssystemet skal være bærekraftig over tid. Forslaget til ny pensjonsreform går ut på at dagens aldersgrense på 67 år erstattes med en bevegelig aldersgrense. For eksempel kan de som er født i 1980, måtte jobbe til de er 69 år – altså en pensjonsaldersøkning på to år fra dagens grense. Brenna håper på et bredt forlik om den nye pensjonsreformen i Stortinget.

Forslaget er et veldig dårlig utgangspunkt for forhandlinger med sikte på et bredt forlik. Det er usosialt og urettferdig å øke pensjonsalderen. Jeg hadde håpet at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger. Dette kommer venstresida aldri til å gå med på.

LO har vedtatt at de ikke kan støtte økte aldersgrenser før det eventuelt kommer på plass ordninger for sliterne. Det er et hån mot arbeidsfolk at Brenna bråkjekt avviser kravet om et slitertillegg med at gruppen er vanskelig å peke ut statistisk.

STORTINGSREPRESENTANT; Mímir Kristjánsson. Foto: Ihne Pedersen.

Arbeiderpartiet må nok en gang velge om de vil forhandle med høyresida eller venstresida. Venstresida kan ikke akseptere at aldersgrensene skal økes automatisk slik Brenna og pensjonsutvalget går inn for. Stortinget kan ikke gi fra seg myndighet over et så sentralt politisk spørsmål som pensjonsalderen i et land.

Pensjonsutvalget, som Brenna bygger sitt forslag på, besto av direktører og professorer, og for dem er det ikke noen sak å stå veldig lenge i jobb. Det virker dessverre som at regjeringen har kjøpt deres verdensbilde rått.

Forslaget kommer som en konsekvens av pensjonsreformen fordi pensjonene blir så lave fremover at heving av pensjonsalderen tvinger seg frem. Men løsningen er å fjerne levealdersjusteringen, ikke å tvinge sliterne til å jobbe lenger.