Rødt-bloggen

Minstepensjonister kan ikke leve av prosenter

Årets trygdeoppgjør gir gifte minstepensjonister 1 231 kroner ekstra i måneden. Det er for lite når prisene på alt stiger.

Foto: Stig Morten Waage/CC.

I media kan vi lese at pensjonister er årets inntektsvinnere. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Oppgjøret vil føre til at en minstepensjonist får 1 231 antall kroner mer i måneden fra mai. I 2023 vil hun få økt sin inntekt med omtrent 12 000 kroner.

Årsaken er at alle får den samme prosentvise økningen. Det betyr at de pensjonistene som sitter godt i det, får en høyere økning enn dem som har lite fra før.

STORTINGSREPRESENTANT: Mímir Kristjánsson. Foto: Ihne Pedersen.

Prosenter kan være blodig urettferdig. Statsminister Jonas Gahr Stør og andre arbeidstakere vil trolig få en lønnsvekst i år på 5,2 prosent. Det betyr 95 000 kroner for statsministeren, nesten ti ganger mer enn minstepensjonisten.

Prisene på mat og strøm er skyhøye. Varer og tjenester må betales i norske kroner, ikke prosenter. Derfor hadde trygdede og pensjonister med lave inntekter fortjent samme inntektsøkning i kroner som de med høyere inntekter.

Minsteytelsene i folketrygden er i dag på et nivå det knapt går av å leve av. Selv om trygdeoppgjøret nå er over, vil vi foreslå på Stortinget at ytelsene heves betydelig som en del av revidert nasjonalbudsjett. Det er altså enda mulig å heve ytelsene for de som har minst, slik blant andre Pensjonistforbundet har krevd.

For mange pensjonister og trygdede, vil trygdeoppgjøret gi en kjærkommen inntektsøkning. Det skulle bare mangle. Årsaken er nemlig ikke at staten vil være snill med eldre og syke i en vanskelig tid. Den høye prosentøkningen kommer på fordi regjeringen tidligere bommet på pris- og lønnsveksten. Det er riktig og rettferdig at staten gjør opp for seg ved å kompensere for at folk fikk for lite i fjor.

Vi vil fortsatt kjempe for at pensjonene og trygdene skal heves. Trygdeoppgjøret mangler nemlig den sosiale profilen som ville være nødvendig for å få flere ut av fattigdom.