Rødt-bloggen

Milliarder forsvinner ut av barnehagene og rett ned i lomma på kommersielle eiere

Offentlig velferd skal ikke være butikk. Vi må sette en stopper for profittfesten.

PROFITTFRI VELFERD: Rødt vil ha de kommersielle aktørene ut av barnehagene. Foto: Pixabay.

Høyres Morten Steensrup skriver 15. juli et forsvar for velferdsprofitører. Steensrup er blant annet redd for at Arbeiderpartiet har latt seg påvirke av Rødt og skriver: «Det er ikke tvil om at Rødt allerede har hatt en betydelig påvirkning på den politikk Arbeiderpartiet går til valg på ved stortingsvalget i september.»

Det tar vi selvsagt som et kompliment, men det trengs hardere lut mot velferdsprofitører, som har sugerør langt ned i statskassa, enn hva både regjeringa, Senterpartiet og Arbeiderpartiet bringer til bords.

Barnehagesektoren har blitt «big business» for kommersielle. Etter at det ble åpnet for offentlig støtte til kommersielle aktører i barnehagesektoren, har milliarder forsvunnet ut av barnehagene og ned i lomma på kommersielle eiere. Avkastningen har faktisk vært tre ganger høyere i barnehage enn på børsen.

Har tjent milliarder

Og kommersielle barnehageeiere, som Adolfsen-brødrene og eierne av Gnist-barnehagene, har tjent milliarder på salg av barnehageeiendom til oppkjøpsfond i Australia og Sverige.

Det er heller ingen grunn til å tro at det vil bli bedre framover, tvert imot. Ifølge det regjerings nedsatte barnehageutvalget, som skulle se på framtidig finansiering av private barnehager, vil de fem største kommersielle barnehagekjedene eiehalvparten av de private barnehagene i 2029 hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag.

Så på tross av høyresidas og Private Barnehagers Landsforbunds - hvor eierinteressene i de kommersielle konsernene er organisert - prat om en mangfoldig barnehagesektor, styrer vi altså mot det motsatte. En kommersiell ensretting skviser ut de mindre ideelle barnehagene.

De siste 15 årene har det kommet nesten 1000 nye kommersielle barnehager, mens antallet ideelle er halvert. Det er alarmerende for alle som faktisk ønsker en mangfoldig barnehagesektor med både kommunale og ideelle barnehager.

RØDT-KANDIDATER: Tobias Lund er Rødts 1. kandidat i Telemark. Linn-Elise Øhn Mehlen er Rødts 1. kandidat i Buskerud. Foto: Ihne Pedersen.

Offentlig velferd skal ikke være butikk

«Når inntjeninga i førti prosent av de private barnehagene er så stor at det kan kalles superprofitt, da bør alle som er interessert i fornuftig bruk av offentlige midler reagere», sier Knut Storberget, som har ledet barnehageutvalget.

Dette kunne vi ikke vært mer enig i. Offentlig velferd skal ikke være butikk, vi må sette en stopper for profittfesten.

For å få til det, trengs det en ny politikk for barnehagesektoren. Første skritt må være å gjennomføre forslagene fra barnehageutvalget. Derfor har Rødt stilt en rekke forslag som vil begrense profitten på barnehagedrift. Men Rødt vil også gå et skritt lenger, og gjøre lovendringer som sikrer en reelt profittfri barnehagesektor.

«I forhold til privat eierskap er det derfor faktisk ganske mye som står på spill ved høstens valg», skriver Steensrup. Det har han helt rett i, høstens valg kommer til å bli et skjebnevalg for landets velferdsprofitører, men bare om vi har et sterkt Rødt.

Fordi de siste tjue åra har ingen regjering, uavhengig om den har vært rødgrønn eller mørkeblå, klart å ta et oppgjør med velferdsprofitørene. Og vi frykter at en ny rødgrønn regjering ikke vil klare det denne gangen heller.

Vil de kommersielle velferdsprofitørene til livs

Rødt lar oss ikke skremme hverken av høyrepolitikere som Steensrup, PBL eller velferdsprofitørene. Vi har folkeflertallet i ryggen når vi vil hindre at penger bevilget til barnehage og felles velferd går til privat profitt. Men det trengs styrke for å stå opp mot velferdsprofitørene.

Et rekordvalg for Rødt vil være den beste garantien for ikke bare en ny regjering, men også en ny retning etter valget. Rødt vil de kommersielle velferdsprofitørene til livs, og sikre en reelt profittfri barnehagesektor med både offentlige og ideelle barnehager. Det skal vi jobbe for å få med et nytt flertall på.

Publisert hos Nettavisen onsdag 21. juli 2021