Rødt-bloggen

Klimaet koker kloden

Hvor mye ekstremvær må vi se før flere politikere viser handlekraft?

1. KANDIDAT FOR RØDT VESTFOLD: Maren Njøs Kurdøl. Foto: Mats Høilund.

Nok en sommer med hetebølger er over oss. Verst er det i USA og Canada. Konsekvensene er fryktelige. Det har vært en økning i dødsfall, isbreer smelter i rekordfart, skoler og helsesenter må stenge. Havene er så varme at blåskjellkolonier nærmest kokes til døde. En ny FN-rapport slår fast at tørke kan bli den neste pandemien verden opplever. Verken vi eller naturen er forberedt på det som venter.

Det har ikke manglet på advarsler. Likevel har verdens ledere totalt manglet handlekraft. Koronakrisen har vist at politikere kan gjøre drastiske tiltak når en krise truer. Klima- og miljøkrisen blir mer alvorlig og langvarig enn koronakrisen, så kanskje det er på tide å ta grep?

Altfor lenge har verdens politikere satt kapitalismens behov for økonomisk vekst foran naturens tåleevne. Vi ser det samme i Norge: politikere i de største partiene insisterer på å fortsette oljeletinga, selv om vi vet at oljen må bli i bakken dersom vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen. Og i stedet for å satse på energieffektivisering, så legges det til rette for rasering av natur med vindturbiner, for å øke kraftforbruket.

Fremover må to ting skje. For det første må vi få en politikk som er så handlekraftig at den drastisk får ned utslippene og bevarer naturen. Men det må skje på en rettferdig måte. Skal vi lykkes med politikken, så må den være til å leve med for folk. Med dagens politikk er det vanskelig og dyrt for de med lav inntekt og adresse på landet å velge klimavennlig. Mens millionærene suser gratis gjennom bomringen i sin Tesla og kjører privatfly uten konsekvenser. Den politikken må snus.

For det andre så må vi forberede oss på mer ekstremvær. Vi må ruste oss for tørke, ras, oversvømmelser og andre konsekvenser av klimaendringene. Her kan vi forhindre fremtidige katastrofer og skape nye arbeidsplasser samtidig. Mange regjeringer har snakket om beredskap. Dette er den viktigste beredskapen fremover. Hva venter vi på?

Publisert i Dagbladet fredag 16. juli 2021