Rødt-bloggen

Ingen trenger søndagsåpne butikker

Ingen trenger søndagsåpne butikker. Derimot så trenger folk en allmenn fridag, hvor de vet at sjansen er stor for å få samlet venner og bekjente fordi de sannsynligvis har arbeidsfri.

Foto: Bjørn Erik Pedersen/Wikimedia Commons.

Formannskapet i Asker valgte etter forslag fra H, Sp og V å sende en søknad til Statsforvalteren om tillatelse til søndagsåpne butikker på «typiske turiststeder» sør i Asker. Rødt ber om at søknaden avslås.

At høyresiden med Frp i spissen ønsker at lavtlønte arbeidere skal måtte svekke sine arbeidstidsordninger fordi folk skal slippe å planlegge innkjøp lenger enn et parogtredve timer, er ingen nyhet.

Når V og Sp argumenterer lenge for hvorfor de er imot søndagsåpne butikker, men likevel fremmer forslaget, så er bindelsen til Høyre og saksordfører Bratlie som ønsker omkamp fra Hurum, veldig tydelig.

Sviket mot de organiserte arbeiderne innenfor handelsnæringen må nevnes. Når Ap som også påberoper seg arbeiderbevegelsens interesser, går hen og bryter sitt eget program og tilslutter seg søknaden, gjør det saken oppsiktsvekkende.

Fagforeningene er sterkt imot en utvidelse av normalarbeidstiden og søndagsåpne butikker, og formannskapets vedtak tar ikke hensyn til det.

Lederen for Høyres kvinneutvalg i Viken står med dette forslaget i front for å svekke arbeidstidsordningen til i hovedsak lavtlønnede kvinner innenfor privat sektor. Ingen av de førnevnte partiene har nevnt arbeidstagersidens interesse med et ord, mens handelsstandens ønsker har blitt nevnt av de fleste.

Det er i et klima- og miljøperspektiv heller ingen fornuft i å forsøke å lokke båtfolket til de næringsaktive områdene med ideen om at folk skal handle og forbruke. Folk spiser ikke nevneverdig mer mat om de handler syv dager istedenfor seks. Om jeg tar feil, så er vel ikke det en positiv retning på kaloriinntak blant båtfolket rundt Oslofjorden.

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Bård Kjetil Dahl. Foto: Didrik Sten Ingebrigtsen.

Hyttefolket har alltid klart å handle mat før søndagen, så blant dem er behovet ikke-eksisterende. Jeg vil se den hytteeieren på Hurumhalvøya som klager sin nød fordi hen ikke får handlet mat på søndagen. Jeg tror ikke vedkommende finnes.

De innbyggerne i typiske turiststeder som synes det er stas å sitte på stamkafeen og nikke og hilse på turister, vil få mer å gjøre. De ansatte i butikkene som ved hver tarifforhandling tviholder og prøver å få beholdt forutsigbare arbeidstidsordninger og en god lønn, får litt nytt sand i maskineriet hvis søknaden innfris.

Ingen trenger søndagsåpne butikker. Derimot så trenger folk en allmenn fridag, hvor de vet at sjansen er stor for å få samlet venner og bekjente fordi de sannsynligvis har arbeidsfri.

Den frihetssøken som enkelte påberoper seg i dette spørsmålet, er svært frihetsberøvende for de ansatte i handelsnæringen.

Det finnes ingen bevegelse for søndagsåpne butikker, fortsett fra noen aktive nyliberalistiske politikere som har formidling av total avregulering som politisk idé og inntekt.

Publisert i Budstikka tirsdag 23. mars 2021