Rødt-bloggen

Hvorfor tviholder Høyre på en privatisering som ikke funker?

Høyre tviholder på de kommersielle barnehage-eiernes rett til å tjene seg rike på våre fellesfinansierte barnehager.

Foto: Ben Wicks/Unsplash.

I 2014-2015 privatiserte Høyre 13 barnehager i Oslo. Det gikk så dårlig at daværende skolebyråd Anniken Hauglie (H) selv advarte mot å selge eller konkurranseutsette flere barnehager.Nå går Høyre til valg på nettopp det Hauglie advarte mot: de vil sette offentlige barnehager ut på anbud, ikke bare i Oslo, men i hele landet, til tross for at det ideologiske eksperimentet feilet stort. Oslo Høyre vil «raskt åpne døren igjen for kommersielle private aktører i barnehager», og sette barnehager ut på anbud.

Med synkende fødselstall kommer det ikke til å være behov for nye barnehager fremover. Dermed vil Høyres politikk innebære å sette offentlige barnehager ut på anbud. Det som er påfallende er at de ikke sier noe om hvilke barnehager dette gjelder. Høyre spiller ikke med åpne kort.

Det var Frp som fikk gjennom tvangsprivatisering av barnehager for å støtte budsjettet til Høyre, Venstre og Krf som den gang satt i byrådet. Opprinnelig skulle byrådet sette 7 barnehager på anbud, og deretter selge 10. Et kraftfullt foreldreopprør fikk begrenset det til 13. Svært mange kommersielle barnehageaktører holdt seg unna, men Norlandia la inn anbud på 3 og disse ble privatisert. På tross av massiv motstand fra ansatte, foreldre og fagfolk valgte de fire partiene på høyresida å gå videre med salg av 10 nye barnehager.

1. KANDIDAT I OSLO: Siavash Mobasheri. Foto: Rosmin Mathew.

De mange ansatte som jobber i Oslos barnehager, fortjener ikke å få jobben sin satt ut på anbud. De fortjener heller ikke den usikkerheten som er nå: at det er umulig å vite hvilke barnehager som kanskje kan bli konkurranseutsatt. Kanskje Høyre ikke vil si hvor de skal privatisere, fordi de vet hvor upopulært det er? De ansatte er nemlig blant taperne i Høyres privatiseringsprosjekt. Fagbladet skrev om barne- og ungdomsarbeider Karin Bojer-Letrud gikk opp hele 40 000 kr i lønn da Oslo kommune i august 2020 overtok driften igjen av Frydenlund barnehage, etter at kontrakten med Norlandia gikk ut. Barnehageassistent Ann-Mari Ulvin ved Asperud barnehage ville tapt 2000 kroner i måneden hvis hun ble med over til en privat barnehagedriver. Er det ansatte som Karin og Ann-Mari Høyre vil at skal gå ned i lønn for at kommersielle drivere skal hente ut profitt?

Erfaringen fra forrige gang Høyre styrte barnehagesektoren Oslo er dyster lesing:

  • 1 av 3 ansatte sluttet. (55 av ca. 170). Spesielt faglært personell forsvant (32 av de 55 var barnehagelærere).
  • Flertallet av barnehager ble dyrere i drift, ifølge Høyre-byrådets egne tall. Oslo kommune sparte kun 307 000 kroner i året - totalt - på den omstridte prosessen. Det tilsvarer 23.600 kr per barnehage i snitt. Men: Selve prosessen kostet hele 9,7 mill. kroner å gjennomføre.

Valget av barnehager ble gjort på bakgrunn av pris og det er ansatte som koster. Det betydde at de barnehagene med mest stabilt personale, med lang erfaring og høy utdanning ble plukket ut. Dermed raserte byrådet noen av de mest velfungerende barnehagene, og frarøvet mange barn tryggheten i hverdagen.

Dette til tross, Høyre vil nå gjenta den dårlige politikken. Det er hårreisende at Høyre nå går til valg på en politikk de selv har sagt ikke funker. Dette viser at Høyre tviholder på de kommersielle barnehage-eiernes rett til å tjene seg rike på våre fellesfinansierte barnehager.

Rødt er en garantist MOT kommersielle sugerør ned i felleskassa, og FOR at de offentlig finansierte velferdstjenestene våre skal drives av det offentlige selv eller av ideelle aktører som ikke har et profittmotiv. I Oslo og i hele landet.