Ber om gransking av Akson-saken

– Rødt krever en granskning av den tvilsomme konsulentbruken og anbudspraksisen, som kan koste skattebetalerne milliarder om Akson-prosjektet fullføres, sier vara til Stortinget, Seher Aydar.

TJENER FETT: Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers har fakturert for millioner i Akson-prosjektet. Foto: Brage Aronsen.

– Vi godtar ikke at regninga for uforsvarlig pengebruk på svindyre konsulenter skal veltes over på kommuner med en allerede pressa økonomi, fortsetter hun.

Akson er et statlig prosjekt som skal sørge for felles digital journalføring i helsevesenet, eller som Aftenposten sier det: «gjøre de ulike delene av Helse-Norge i stand til å snakke sammen».

Prosjektet har lenge vært omstridt, og torsdag 16. juli kunne Aftenposten avsløre at Direktoratet for e-helse gjennom flere år har latt en av deleierne i konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) få styre arbeidet og opptre som byråkrat utad.

Avsløringen tyder på at PwCs deleier kan ha brukt sin posisjon i direktoratet til å gi PwC fordeler og enorme inntekter gjennom deltakelsen i Akson-prosjektet. Eksperter kaller direktoratets konsulentbruk og PwCs rolle problematisk rolleblanding og brudd på anskaffelsesregelverket, skriver Aftenposten.

– Helseministeren bør snarest forklare hvorfor han lar millionene rulle til konsulenter som koster nesten 3 millioner i året, når han i 2015 sa at konsulentbruken i helseforvaltninga skulle ned, sier Aydar.

VARA TIL STORTINGET: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.

– Selv om Akson er et statlig prosjekt, er det kommunene som må betale for implementeringen. Dermed risikerer vi at kommunene faktisk må kutte i sine helsebudsjetter for å dekke opp for en skjødesløs pengebruk i staten.

I en rekke kommuner har Rødt stilt forslag om å avstå fra prosjektet.

Rolleblanding

Aydar peker også på flere problematiske sider ved konsulentfirmaet PwCs rolle i Akson-prosjektet:

– PwC-partner Are Muri var helt sentral da Direktoratet for e-helse la ut anbudet for 75 millioner kroner, med en helt umulig tidsfrist på 6 dager. Videre ble krav fra den tidligere rammeavtalen endra så det passer PwC, som da hadde vært inne i prosjektet på begge sider av bordet i lang tid.

PwC var de eneste som ga tilbud, signert Are Muri.

– Kontrakten gir en snittkostnad på 2,85 mill per årsverk for PwC-konsulentene. Fra 2016 til 2019 brukte direktoratet mer enn en tredjedel av alle sine statlige bevilgninger til konsulentselskaper, sier Aydar.

– Jo mer vi lærer om denne saken, dess mer stinker det. Derfor krever Rødt en uavhengig granskning av anbudsprosessen og konsulentbruken.

Fakta om Akson og PwC

  • Stortingsmeldingen En innbygger – en journal ble lagt fram for Stortinget av helseminister Jonas Gahr Støre i 2012. Stortinget har enda ikke gitt prosjektet grønt lys.
  • Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har til sammen betalt PwC minst 273 millioner for konsulentoppdrag. 84 millioner har gått til til utredningene Muri har vært sentral i.
  • PwC-konsulentene har jobbet på Direktoratet for e-helse kontorer sammen med ansatte byråkrater, som bestemmer hvem som får kontrakter.
  • Fra sin PwC-mail har Are Muri selv forhandlet med Direktoratet for e-helse om endringer eller utvidelser av konsulentavtaler og signert avtaler med direktoratet på vegne av konsulentselskapet. Samtidig opptrer han på vegne av direktoratet. Da bruker han sin statlige e-postadresse. I møter arrangert av Direktoratet for e-helse ble det ikke opplyst at Muri jobbet for og er partner i PwC.

Kilder: Aftenposten, Dagens Medisin.