Aksjonsdag for politisk kontroll og makspris på strøm

20. april 2024 aksjonerer Rødt-lag over hele landet for kravet om makspris på strøm og politisk kontroll over krafta. Sammen krever de veto mot EUs 4. energimarkedspakke, som vil gi Acer mer makt.

Foto: Brage Aronsen

Vedtaket om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER fylte 6 år 22. mars 2024. Samtidig står vi overfor en fjerde EU-pakke som vil begrense Norges kontroll over eget energimarked ytterligere. Men motstanden mot EUs markedsbaserte kraftsystem er stadig økende, og blant annet Fellesforbundet har vedtatt å gå inn for utmeldelse av Acer. Det er på tide at regjeringen legger ned veto mot EUs 4. energimarkedspakke.

Oppsummert: EUs 4. energimarkedspakke

  • Med EUs 4. energimarkedspakke kan Acer få enda mer makt over norsk kraftpolitikk.
  • Acer skal nå overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene, tilsvarende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres.
  • Blant annet ligger det an til at EU skal legge seg mer opp i hvordan vi deler landet opp i strømprisområder. Det er illevarslende i en tid hvor vi ser store ulikheter i strømpris internt i Norge.
  • Pakken inneholder et forbud mot inngripen i markedsprisen (som slått fast i fjerde elmarkedsdirektiv, artikkel 5). Makspris blir rett og slett ulovlig.
  • EU-pakken inneholder også innstramming i bruk av de såkalte flaskehalsinntektene (inntektene ved salg av kraft mellom land). Flere midler skal gå til bygging av kraftkabler, færre til å redusere nettleien.
  • I tillegg blir kravet om bruk av «opprinnelsesgarantier» videreført og forsterket. Slike garantier er en ordning hvor industri på kontinentet kjøper et "falskt" bevis på at de bruker fornybar strøm. Det er stikk i strid med regjeringens lovnader i Hurdalsplattformen, hvor de gikk inn for å fjerne ordningen.
  • Pakken innebærer også at kravet om 70 prosent kapasitet på utenlandsforbindelsene blir juridisk bindende.
  • Rødt har hele veien vært motstandere av norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer, også før EU vedtok 4. energimarkedspakke.


Bli med på aksjonsdag 20. april

Lørdag 20. april vil Rødt-lag over hele landet arrangere stand og utdelinger for å spre info om EUs 4. energimarkedspakke og markere støtte til makspris og politisk kontroll over krafta. Meld deg og lokallaget på i skjemaet under her:

Last ned løpeseddelen her:

Og plakat her: