Vendepunkt

Rødt inviterer til nasjonal strategikonferanse 29. - 30. oktober i Oslo.

Etter valget i 2021 har Rødt etablert seg som et av de viktigste partiene i Norge. Selv om venstresida sikret regjeringsskifte, ser vi at endringene lar vente på seg. Arbeidsgivere driver knallhard klassekamp mot arbeidsfolk. På tross av festtaler evner ikke regjeringa å gjennomføre en klimapolitikk som kutter utslipp. Med økte priser, strømkrise og rentehopp har forskjellene ikke blitt mindre, men større i Norge. Aldri før har behovet for en folkebevegelse mot Forskjells-Norge vært større.

Vendepunkt vil bli et viktig samlingspunkt for partiet før et år med valgkamp, landsmøte og store framskritt for folkebevegelsen mot Forskjells-Norge. Vi vil diskutere veien videre i kampen mot Forskjells-Norge.

Praktisk informasjon

Pris: Konferansen er gratis for deg som deltager, men koster 1500 kroner for lokallaget ditt. Beløpet trekkes fra lagets reskontro. Dette dekker reise, overnatting og mat.

Sted: Scandic Helsfyr, Oslo

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Påmelding

Fyll ut skjemaet under for å melde deg på. Konferansen er egentlig fullbooket fyller du ut skjema blir du satt på venteliste. Du vil få en epost om det blir ledig plass.

Program

Lørdag

Kl 10:30: Åpning med Bjørnar Moxnes.

Kl 11:45: God feministisk partikultur – kjønnsdelte samlinger med innledninger av Gyro Fjordheim Fjermedal / Marit F Danielsen og Ann-Karin Gregersen.

Kl 12:30: Lunsj.

Kl 13:30: Verksteder.

Kl 15:00: Klassekamp og miljøkamp - hvordan forene kreftene Innledning ved Maren Kurdøl og Tobias Lund.

Kl 16:15: Verksteder.

Kl 17:30: Hva kan vi få til i kommunepolitikken? Historier fra kampen mot Forskjells-Norge.

Søndag

Kl 09:00: Krafta er vår - Innledning om Strømkampen, Innledning ved Boye Ullmann, faglig sekretær i Rødt.

Kl 10:30: Verksteder.

Kl 12:00: Lunsj.

Kl 13:00: Rødt Hjemmefra – Vendepunkt spesial.

Kl 14:15: Folkebevegelsen mot forskjells-Norge, Innledning ved Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær.

Kl 15:15: Avslutning.

Kl 15:30: Slutt.


Verksteder

1. Rødts industriplan – hvordan skape arbeidsplasser, kutte utslipp og minske forskjeller?

I juni lanserte Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg en plan for en grønn og fremtidsrettet industrireisning i Norge. Planen tar for seg hvordan vi skal sikre arbeidsplasser samtidig som vi drastisk kutter utslipp. Hvilke næringer bør vi satse på, og hvilke tiltak trengs for å komme i gang med denne satsningen? Dette er noen av spørsmålene vi prøver å finne svar på i planen.

Innleder: Maren Kurdøl, Rødts Miljø og næringspolitiske utvalg.

2. Hvilke følger får Ukraina-krigen for Rødts arbeid framover?

Krigen i Ukraina påvirker klassekampen ikke bare i Norge, men globalt. Krigen får ikke bare konsekvenser for det tradisjonelle solidaritets- og fredsarbeidet og våre oppgaver her, og de åpenbare utfordringene rundt energipolitikken i Europa, men gir også nye urovekkende signaler. Utfordringen rundt miljøkrisa er kraftig skjerpet og står i fare for å bli nedprioritert. Europa ruster opp, sult- og voksende fattigdom sprer seg, og motsetningen mellom det imperialistiske Nord og det globale Sør ser ut til å vokse.

De globale krisene som nå påvirker oss, får også følger for vår nasjonale kamp mot Forskjells-Norge. Hvordan skal Rødt stille seg til internasjonalt samarbeid og alliansepolitikk i forhold til dette? Og hvordan skal dette arbeidsområdet kobles til den nasjonale klassekampen og kampen mot Forskjells-Norge?

Innledere: Alberte Tennøe Brekkhus, leder av Rød Ungdom og Halvor Fjermeros, medlem av Rødts faglige utvalg. Ordstyrer: Arnljot Ask, medlem av Rødts internasjonale utvalg

3. Hvorfor ut av NATO?

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina blåste NATO-debatten opp igjen i Norge. Rødt ble kraftig utfordret på vårt standpunkt om at Norge må melde seg ut av NATO. Oppslutningen om NATO økte i befolkningen og den økte i vår velgermasse og blant våre medlemmer.

For Rødt så ble utfordringen å stå i stormen. Rødts prinsipielle standpunkter ble fornyet i form av uttalelser både fra Sentralstyret og Landsstyret. Samtidig så blomstret debatten i partiet og behovet for få fram mer kunnskap, mer underlag for partiets syn meldte seg

Innleder: Finn Olav Rolijordet, AU-medlem i Rødt.

4. Kommunehelsetjenesten - hardt presset på demografi og fra helseforetakene

Innledere: Elisabeth Sausjord og Remi Sølvberg.

5. Hva betyr ytre høyres fremvekst i Sverige og Danmark for Norge?

Innledere: Maria Wasvik og Sareedo Ali.

6. Hvordan lage en lokal valgkampstrategi?

Innledning ved Reidar Strisland.

7. Helseforetaksmonsteret og barselopprøret

De siste tjue åra har sykehusene våre blitt drevet etter bedriftsøkonomiske modeller. Alt som ikke kan telles mister betydning. Det har ført til en rovdrift på de ansatte og en vekting mot oppgaver som kan telles, måles og utføres raskt. Krisen i føde- og barselomsorgen som har ført til et opprop de siste årene, er et direkte resultat av denne måten å drive sykehuset på. Hvordan får vi sykehusene våre på rett kjøl igjen?

Innledning ved Liv Bjørnhaug Johansen.

8. Profittfri velferd

Innledning ved Hege B Nyholt.

9. Dypdykk i Rødt sin medlemsundersøkelse

Sommeren 2022 gjennomførte Rødt en medlemsundersøkelse og fikk innspill fra flere tusen medlemmer. Lignende undersøkelser ble gjort i 2014 og 2018. På dette verkstedet går vi igjennom funnene og diskuterer hvordan vi kan skape mer engasjement og en sterkere bevegelse.

Innledning ved Jokke Fjeldstad.

10. Nye vedtekter i Rødt på landsmøte

Innledning ved Sissel Hallem

11. Kampen om naturressursene: Kryptovaluta, datalagring, strøm og natur

Innledninger ved Lisbeth Raanes Hansen og Bendik Hugstmyr Woie

12. Strategisk kommunikasjon

Innledning ved Ole Mjelstad

Kontakt

Har du spørsmål om konferansen? Kontakt:

Jokke Fjeldstad

Jokke Fjeldstad

Konferanseansvarlig

22989052

jokke@raudt.no