Utvalg

Politiske utvalg har ansvar for å følge med på og utvikle Rødt på ulike politiske og organisatoriske felter. Her finner du oversikt over våre utvalgsledere:

Utvalgsledere

Sofia Rana

Sofia Rana

Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg

90576913

sofiarana82@gmail.com

Markus Hansen

Markus Hansen

Faglig utvalg

94890389

markus.hansen87@gmail.com

Finn Olav Rolijordet

Finn Olav Rolijordet

Helsepolitisk utvalg

90516931

finno@roedt.no

YHT

Ylva Holm Torsteinson

Internasjonalt utvalg

95435343

ylvaht@gmail.com

Charlotte Therkelsen

Charlotte Therkelsen

Kommunalpolitisk utvalg

92064797

charlotte.therkelsen@stortinget.no

Pål Asle Pettersen

Pål Asle Pettersen

Kulturpolitisk utvalg

98029346

zangpa@gmail.com

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gyro Fjordheim Fjermedal

Kvinnepolitisk utvalg

95097922

gyrofj@gmail.com

Mailiss Solheim-Åkerblom

Mailiss Solheim-Åkerblom

Miljø og næringspolitisk utvalg

98890063

mailiss@roedt.no

Jokke Fjeldstad

Jokke Fjeldstad

Organisasjonsutvalget

22989052

jokke@raudt.no

Synne Høyforsslett Bjørbæk

Synne Høyforsslett Bjørbæk

Ressurspolitisk utvalg

90749154

synnehb@gmail.com

Anne-Marith Rasmussen

Anne-Marith Rasmussen

Skeivt utvalg

41683764

anne-marith.rasmussen@uit.no

Tor Bjørnar Henriksen

Tor Bjørnar Henriksen

Samiskpolitisk utvalg

90097883

Sissel Hallem

Sissel Hallem

Utvalg for partikultur og konflikthåndtering

95214904

sissel.hallem@lostat.no