Utvalg

Politiske utvalg har ansvar for å følge med på og utvikle Rødt på ulike politiske og organisatoriske felter. Her finner du oversikt over våre utvalgsledere:

Utvalgsledere og frikjøpte

Sofia Rana

Sofia Rana

Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg

90576913

sofiarana82@gmail.com

Markus Hansen

Markus Hansen

Faglig utvalg

94890389

markus.hansen87@gmail.com

Boye Ullmann

Boye Ullmann

Frikjøpt faglig sekretær

boye@bygningsarbeider.no

Rainer Svartrapmo

Rainer Svartrapmo

Faglig sekretær

41297051

rainer.svartrapmo@gmail.com

Finn Olav Rolijordet

Finn Olav Rolijordet

Helsepolitisk utvalg

90516931

finno@raudt.no

Ylva Holm-Torsteinson

Ylva Holm-Torsteinson

Internasjonalt utvalg

95435343

ylva.holm.torsteinson@stortinget.no

Charlotte Therkelsen

Charlotte Therkelsen

Kommunalpolitisk utvalg

92064797

charlotte@roedt.no

Pål Asle Pettersen

Pål Asle Pettersen

Kulturpolitisk utvalg

98029346

zangpa@gmail.com

Gyro Fjordheim Fjermedal

Gyro Fjordheim Fjermedal

Kvinnepolitisk utvalg

95097922

gyrofj@gmail.com

Mailiss Solheim-Åkerblom

Mailiss Solheim-Åkerblom

Miljø og næringspolitisk utvalg

98890063

mailiss@roedt.no

Jokke Fjeldstad

Jokke Fjeldstad

Organisasjonsutvalget

22989052

jokke@raudt.no

Svein Ørsnes

Svein Ørsnes

Distrikt- og ressurspolitisk utvalg

47504180

svein.birger.orsnes@innlandetfylke.no

Anne-Marith Rasmussen

Anne-Marith Rasmussen

Skeivt utvalg

41683764

anne.marith.rasmussen@gmail.com

Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Samepolitisk utvalg

91587423

benedikte@roedt.no

Sissel Hallem

Sissel Hallem

Utvalg for partikultur og konflikthåndtering

95214904

sissel.hallem@lostat.no