Uttalelser fra Rødts landsstyremøte 21. - 22. oktober 2023

Her finner du vedtatte uttalelser fra Rødts landsstyremøte 21. - 22. oktober 2023.

Angrepene på sivile må stoppe - okkupasjonen må opphøre

Rødt fordømmer all vold og angrep mot uskyldige sivile. Norge må nå engasjere seg med alle relevante virkemidler for å bidra til at angrepene på sivile stanser og at det grunnleggende problemet – Israels okkupasjon av Palestina – tar slutt.

Etter Hamas’ terrorangrep 7. oktober har Israel iverksatt den største bombingen av Gazastripen noensinne, som ifølge WHO så langt har krevd flere tusen palestinske liv, hvorav halvparten kvinner og barn, og skadet ytterligere mennesker i tusentall. FNs spesialrapportør advarer om at Israel søker å rettferdiggjøre det som kan tilsvare etnisk rensing av Gazastripen. Flertallet av Gazas sykehus har brutt sammen og flere av FNs barneskoler og flyktningeleire ligger i grus. Israels blokade stopper i tillegg tilgang på mat, vann, strøm og drivstoff, og akutt nødhjelp slipper ikke inn. Dette er en kollektiv avstraffelse av sivile i massiv skala og utgjør krigsforbrytelser etter Genèvekonvensjonene og Romavedtektene.

Det er 30 år siden Osloavtalen ble inngått, og situasjonen for palestinere forverrer seg for hver dag. Undertrykkelse, blokade, vold, rasisme og apartheid er hverdagen for palestinere under israelsk okkupasjon, og dette er bakgrunnen for dagens fortvilte situasjon. Som ethvert okkupert folk har palestinere rett til å gjøre motstand. Også en motstandsbevegelse er bundet av folkeretten. Rødt fordømmer alle brudd på folkeretten.

De siste årene har den israelske okkupasjonen av palestinsk land befestet seg ytterligere, tusenvis av palestinere har fått revet sine hjem, og palestinske samfunn og landsbyer ødelegges og utsettes for tvangsfordrivelse.

I 2002 startet israelske myndigheter bygging av den ulovlige muren, og med blokaden av Gazastripen fra 2007, kontroller Israel kyst-, land- og luftterritorium som hindrer bevegelsesfriheten til over to millioner palestinere.

Det haster å få på plass en politisk løsning som sikrer palestinerne grunnleggende rettigheter. Både palestinere og israelere har krav på trygghet. Det er i Norges interesse å bidra til respekt for folkeretten. Som en småstat er Norge ikke tjent med en utvikling der makt erstatter rett ved at stater kan okkupere og annektere andres land i strid med folkeretten uten at det slås ned på med forholdsmessige reaksjoner. Rødt forventer at norske myndigheter ikke lenger tillater at en okkupant går fri fra straff, og at vi er prinsippfaste mot menneske- og folkerettsbrudd.

Rødt krever at:

 • regjeringa jobber for en umiddelbar stans av stridighetene i og angrepene på Gaza og Vestbredden, og samler internasjonal støtte for dette for å bygge opp et press mot Israel.
 • Norge sender humanitær bistand til Gaza, jobber for å opprette flere humanitære korridorer og for oppheve blokaden av Gaza.
 • Norge anerkjenner Palestina som egen stat, slik Rødt foreslår i et forslag som Stortinget har til behandling nå. Norges nåværende posisjon, der vi anerkjenner Israel som stat, men ikke anerkjenner Palestina som egen stat, er uholdbar.
 • Norge innfører et forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter produsert i strid med folkeretten på okkupert jord, som også er del av forslaget Stortinget nå har til behandling. Et viktig hinder for en varig fred er nettopp de israelske bosettingene som FN og norske regjeringer har fastslått er i strid med folkeretten.
 • Norge tilslutter seg FNs apartheidkonvensjon. Konvensjonen kategoriserer apartheid som en forbrytelse mot menneskeheten og innebærer at representanter for stater som begår denne forbrytelsen, kan straffeforfølges for dette.
 • Norge tar initiativ til FN-sanksjoner mot Israels folkerettsbrudd og for straffeforfølging av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i internasjonal rett.
 • Norge ber Israel umiddelbart fjerne terrorstemplingen av palestinske menneskerettsorganisasjoner. Norge har ingen egen terrorliste, men slutter seg til FNs beslutninger.
 • Norge tar avstand fra NATO-alliertes forbud mot demonstrasjoner for Palestina (Frankrike og Tyskland) og andre angrep på ytringsfriheten.
 • Norge, som et minimum, tar initiativ til en internasjonal våpenembargo mot Israel så lenge angrepene på uskyldige pågår, og straffetiltak mot de som forsyner krigsforbryterne med våpen.
 • Regjeringa forbyr handel med Israels våpenindustri.
 • norsk våpeneksport til land og våpenproduksjon i land som ikke kan dokumentere at våpnene ikke videreselges til Israel, opphører.
 • det blir umiddelbar våpenhvile, fangeutveksling og opphevelse av blokaden.
 • Israels sikkerhetsbehov blir ivaretatt ved at den israelske staten blir anerkjent av de omkringliggende statene i Midtøsten innenfor grensene før seksdagerskrigen i 1967.