Vil du jobbe som valgkampsekretær for Rødt Trondheim?

Rødt Trondheim søker valgkampsekretær for kommunevalget 2023. Vi håper at du har mulighet eller kjenner noen som kan bidra. Legg merke til kort frist.

Rødt er i vinden og ligger an til å gjøre et kanonvalg i årets kommunevalg. Rødt vokser også i antall medlemmer, noe som muliggjør aktivitet og politisk aktivisme i større grad enn tidligere. Dette vil kreve at partiet bruker mer ressurser på å organisere og legge forholdene til rette for at partiet skal kunne ta i bruk alle kreftene som ønsker å bidra.

Med dette som bakgrunn søker Rødt Trondheim valgkampsekretær i opptil 100 % stilling fra og med 1. mai og fram til 1. oktober. Annet start og sluttidspunkt kan avtales nærmere. Rødt Trondheim foretrekker ansettelse i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå lag med å organisere valgkampaktiviteter
  • Organisere stand
  • Organisere ringesentral
  • Organisere postkasseutdeling av valgmateriell
  • Tiltre valgkamputvalget til Rødt Trondheim

Spesifisering av arbeidsoppgaver vil gjøres av valgkamputvalget fortløpende.

Vi ser etter noen som kjenner organisasjonen godt og som stiller seg bak de verdiene og prinsippene partiet står for. For stillingen vil det være viktig å kunne håndtere og ha oversikt over prioriterte oppgaver i hektiske perioder. Du må også kunne delegere og jobbe i team.

Du vil bli midlertidig ansatt av Rødt sentralt med lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen mellom Handel og kontor og AAF.

Søknad med oversikt over relevant erfaring sendes til sigurd.s.riise@gmail.com senest 1. april. Presiserer i søknaden når du evt. har mulighet til å starte og hvor høy stillingsprosent du har anledning til å jobbe.

Har du spørsmål ta kontakt med sigurd.s.riise@gmail.com.

Med kameratslig hilsen

Koordineringsstyret i Rødt Trondheim