UTTALELSE FRA RØDT TRONDHEIM: FULL STØTTE TIL DE STREIKENDE I PRIVATE BARNEHAGER

Barnehageansatte i PBL-området er i streik, Rødt Trondheim gir full støtte til de streikende!

Natt til lørdag ble det brudd i meklingen mellom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta og Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Arbeidsgiverne står ene og alene ansvarlig for streiken med å ikke levere på et løfte om et livsvarig AFP-tillegg på linje med resten av barnehage-Norge. Rødt Trondheim støtter de ansattes rettferdige og rimelige kamp for en anstendig pensjon. Private barnehager får dekket pensjonskostnader av det offentlige, og det er derfor uforståelig at ikke arbeidsgiversiden klarer å innfri dette kravet.

Rødt Trondheim mener at penger som bevilges av det offentlige til kommersielle og ideelle barnehager skal gå til drift av barnehagene og anstendige lønns- og pensjonskostnader til de ansatte, og ikke til privat berikelse av kommersielle barnehageeiere. Vi kan ikke komme i en situasjon der de ansatte må betale prisen for at velferdsprofitører ikke får presset nok profitt ut av barnehagene.

Rødt Trondheim mener at det kommersielle markedet er uegnet for drift av barnehager og andre velferdstjenester. Stadig ser vi at barnehagebaroner og velferdsprofitører i kommersielle barnehager etablerer seg med kun én hensikt, nemlig å skvise mest mulig penger ut av offentlig finansierte barnehager. Konsekvensen er at de ansatte blir sittende igjen med mindre i lønn og pensjon enn sine kollegaer i det offentlige. Rødt kjemper mot velferdsprofitører og for at barnehageansatte, uavhengig av om de jobber i det private eller offentlige, skal ha like gode lønns- og arbeidsvilkår.

Vi oppfordrer alle til å vise solidaritet og støtte de ansattes kamp!