Sterke fellesskap - små forskjeller

SV og Rødts budsjettforslag for Trondheim 2024-2027 er nå klart.

SV og Rødts budsjett viser hvordan vi kan styre Trondheim på en måte som gir mer til de som har minst, sikrer gode velferdstjenester og kutter mer klimagassutslipp. Vi vil styrke kommunens tjenestetilbud innenfor forsvarlige økonomiske rammer, og møte dyrtid og klimakrise med rettferdige og konkrete tiltak.

Les budsjettforslaget i sin helhet her: