Rødt propaganda: Stine Hjerpbakk

Stine Hjerpbakk er god i møte med mennesker, en jævel på yatzy og kjemper for å øke bemanninga i oppvekstsektoren. Og hun bruker trønder-ordet «læll», selv om hun er fra Nord-Norge.

Navn: Stine Hjerpbakk

Lokallag: Rødt Trondheim

Alder: 33

Yrke: Logoped og PP-rådgiver

Foto: Kari Oliv Vedvik

Hei, Stine! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

- Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg ønsker å kjempe for en rødere og mer sosial politikk i Trondheim. Rødt jobber mot forskjells-Norge og jeg ønsker å bruke mitt engasjement i denne kampen.

Hva er sosialisme for deg?

- Fellesskap, solidaritet og demokrati. Folkestyre der makta ikke er konsentrert på noen få. Et samfunn der alle har de samme mulighetene og den samme tryggheten.

Hva driver du med til daglig?

- Jeg jobber som logoped og PP-rådgiver i PPT i Barne- og familietjenesten. Jeg er fra før utdannet lærer og spesialpedagog «i bunnen», og sitter i styret til Utdanningsforbundet Trondheim.

Jeg kan ikke forstå hvorfor vi ikke kan gi folk en trygg og stabil tilværelse med hele stillinger i kommunen, samtidig som vi leier inn tjenester fra bemanningsbyråer over mange år for å kompensere for lav grunnbemanning.

Hva er din store kjepphest?

- Min store kjepphest er tidlig innsats, sped.ped. og støttesystemene rundt barn og familier. Sårbare barn og familier får ikke den støtten og hjelpen de trenger fordi bemanningen i eksempelvis barnevern og PPT er altfor lav, og jeg mener det er behov for en styrking av Barne- og familietjenesten som helhet. I barnevernet ser man en varslet krise fordi det ikke er tilstrekkelig med ansatte til å utføre alle oppgavene, og i PPT ligger vi i verstingtoppen i landet når det gjelder antall barn/elever per fagstilling. Det er lange ventelister og et hardkjør for de ansatte som jobber i tjenesten. Men ikke minst går det utover de mest sårbare i samfunnet vårt. Vi må i mye større grad kunne komme tidligere inn med hjelp, både hos det enkelte barn men også hos familier som strever. Dette handler om hvilke liv vi ønsker at de som vokser opp i kommunen vår skal ha.

I altfor mange år har det blitt kuttet i bevilgningene til spes.ped, og budsjettene har ikke vært i samsvar med behovet. Det er veldig tydelig at tidlig innsats ikke er mer enn store ord når regninga skal betales. Dette handler om prioriteringer. Tidlig innsats er så viktig for å kunne avhjelpe vanskene på et tidlig tidspunkt og for at de ikke skal eskalere. I Trondheim mener de at barna med særskilte behov skal ivaretas mer innen de ordinære tilbudet i barnehager og skoler, men bemanningen og ressursene er heller ikke her i samsvar med dette kravet. Til syvende og sist er det barna som er mest skadelidende pga dette.

Bruken av midlertidige ansettelser og bemanningsbyråer er med på svekke det organiserte arbeidslivet og fagbevegelsen som helhet. Nei, her må det ryddes opp.

I hverdagen ser jeg hvor store ringvirkninger dette har for barn, barnehager og skoler – det tar altfor lang tid før barna får den hjelpen de trenger, og vi er nødt å få gjort noe med ressurssituasjonen. Høyere bemanning i sektoren vil føre til at ansatte har en bedre arbeidshverdag og vi vil få en høyere kvalitet på tilbudet barna får.

Om du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med det digre ordførerkjedet rundt nakken?

- Jeg er opptatt av at de folkevalgte skal ha en tett tilknytning til fagbevegelsen. Trondheimsmanifestet inneholder fagbevegelsen sine krav til de politiske partiene. Det første jeg skulle gjort er å ta tak i disse kravene. Videre er det mye bruk av midlertidige stillinger og lave stillingsandeler i kommunen selv om det er behovet er mye høyere. Jeg kan ikke forstå hvorfor vi ikke kan gi folk en trygg og stabil tilværelse med hele stillinger i kommunen, samtidig som vi leier inn tjenester fra bemanningsbyråer over mange år for å kompensere for lav grunnbemanning. Og hos bemanningsbyråene står folk igjen med lua i hånda og håper på mer jobb. Bruken av midlertidige ansettelser og bemanningsbyråer er med på svekke det organiserte arbeidslivet og fagbevegelsen som helhet. Nei, her må det ryddes opp. Også skulle jeg satt en stopper for de kommersielle aktørene innen barnehagesektoren. Offentlige midler skal gå til barnas beste og ikke være et område for å hente ut profitt.

Jeg kan takke Trondheim for at Dahls er min foretrukne pilsner, at ”læll” har klart å snike seg inn i vokabularet og at jeg elsker Åge.

Hvor er din favorittspot i Trondheim?

- Uteserveringa på Løkka på en finværsdag. De, som så mange andre bra plasser, mangler bare det beste i verden: Tariff! Det håper jeg kommer på plass.

Hva betyr Trondheim for deg?

Jeg flytta til hit for å studere, og forutenom noen år sørpå er det her jeg har bodd i mitt voksne liv. Jeg kan takke Trondheim for at Dahls er min foretrukne pilsner, at ”læll” har klart å snike seg inn i vokabularet og at jeg elsker Åge. Korgværing kommer jeg alltid til å være og ”kelessn” kommer jeg alltid til å si, men Trondheim er byen min!

Hva er din beste egenskap?

- Jeg er god i møte med mennesker. Også er jeg en jævel på Yatzy.

Hva har du gjort tidligere i livet som du gjerne skulle gjort annerledes i dag?

- Jeg skulle begynt tidligere med å lære meg tekstene til Vømmøl. Der kommer jeg til kort når det er allsang!

Hvem er din største politiske fiende?

- Dagens regjering gjør meg forbanna. Det føres en politikk på alle områder som rammer de svakeste, fører til økte forskjeller, økt privatisering, økt sentralisering og mindre folkestyre. Jeg blir forbanna over at vi på nytt må kjempe for de rettighetene som fagbevegelsen og kvinnebevegelsen har kjempa frem før oss. Kampen for en trygg, rettferdig og solidarisk pensjon er én av dem. Alle må sikres en pensjon tilsvarende 66% av sluttlønn ved 30 års opptjening, og det må sikres en reell mulighet for tidligpensjon for alle som trenger det. Vi trenger et pensjonsopprør og vi trenger å få fjerna levealdersjusteringa!

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er i såfall svaret på det?

En fun fact med meg er at jeg starta bakefirma sammen med tre venninner da vi var ti år; Hobbybakeren AS. Det viser at Rødt er partiet også for gründere.