Rødt propaganda: Mia Småvik Rørdal

Sykepleieren fra sørsia Mia Småvik Rørdal mener City Syd er undervurdert som hot spot i Trondheim, har rekomunnalisering som favorittord, og er veldig klar for å kaste kapitalistene ut av velferdssektoren.

Navn: Mia Småvik Rørdal

Lokallag: Rødt Trondheim

Alder: 25

Yrke: Sykepleier


Hei, Mia! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

- Fordi jeg ønsker å bidra i kampen mot de økende forskjellene i samfunnet. Jeg vil at Trondheim skal være en god by å vokse opp, leve, arbeide og å bli gammel i, uavhengig av størrelsen på lommeboka di. 

- Hva er sosialisme for deg?

Demokrati der folkevalgte har reell makt, sterke fellesskap med små forskjeller og en rettferdig fordeling av ressurser.

Hva driver du med til daglig?

- Jeg er sykepleier, og er for tiden hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. Resten av tiden tilbringer jeg sammen med 2 åringen min, aller helst i Råkvågen på Fosen, som for øvrig er den fineste plassen i Trøndelag.

Hva er din store kjepphest?

- Som sykepleier er jeg selvfølgelig opptatt av at vi skal ha en god kommunehelsetjeneste som ivaretar innbyggernes behov. Det bekymrer meg derfor at denne sektoren stadig underfinansieres og at det kuttes i lovpålagte tjenester. Trondheim kommune bruker minst av de store kommunene innen helse- og velferdsektoren, dette til tross for at vi har en erkjent sykepleiermangel. Dette går først og fremst ut over pasientene, men også de ansatte.

Heltidsandelen blant turnusarbeidere i denne sektoren er litt over 40 %. I tillegg til ufrivillig deltid og høyt arbeidspress som fører til at kun få greier å stå i full stilling til pensjonsalder, fører denne politikken til mer helgearbeid og flere oppmøter på grunn av korte vakter. Mye av dette kan løses med innføring av 6-timersdag, med full lønnskompensasjon, og politikere som er villig til å prioritere lovpålagte tjenester.

Gang på gang har vi sett at eiernes iver etter profitt har gått ut over barnas sikkerhet og ansattes lønns og arbeidsvilkår. Dette er misbruk av fellesskapets ressurser

Om du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med det digre ordførerkjedet rundt nakken?

- Kasta velferdsprofitørene ut av barnehagesektoren! Gang på gang har vi sett at eiernes iver etter profitt har gått ut over barnas sikkerhet og ansattes lønns og arbeidsvilkår. Dette er misbruk av fellesskapets ressurser.

Hvor er din favoritt spot i Trondheim?

Jeg er oppvokst på Tiller, så det må bli City Syd ;)

Hva betyr Trondheim for deg?

- Jeg er veldig glad i Trondheim, først og fremst på grunn av at det er her familien og de fleste vennene mine bor. Det er folka som gjør det til en bra plass å bo. Selv om jeg har bodd flere steder i byen, kommer jeg nok alltid til å føle meg mest hjemme på Tiller.

Hva er din beste egenskap?

- Rettferdighetsansen

Hva har du gjort tidligere i livet som du gjerne skulle gjort annerledes i dag?

- Jeg har nok vært litt naiv og tatt noen ting for gitt, men dagens regjering har vist gjennom blant annet innskrenking i abortloven, svekking av arbeidsmiljøloven og bruken av midlertidige ansettelser, at kampene generasjonene før oss har tatt fortsatt må kjempes.

Hvem er din største politiske fiende?

- De som ivaretar fåtallets interesser fremfor fellesskapets. Dagens regjering er et godt eksempel på dette.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er isåfall svaret på det?

- Hva er ditt favorittord? Rekommunalisering