Rødt propaganda: John-Peder Denstad

Bussjåføren og LO-lederen John-Peder Denstad har fortsatt opprørstrang etter mange år i fagbevegelsen og sine 44 år i Trondheim, og brenner særlig for at Nyhavna blir en enda bedre industrihavn for miljøvennlig transport.

Navn: John-Peder Denstad

Kallenavn: Jompe

Alder: 64

Lokallag: Rødt Trondheim fagliglag

Yrke: Bussjåfør og leder av LO i Trondheim

Hei, Jompe! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

- Jeg stiller til valg for et parti som vil utvide og skape et reelt demokrati i arbeids- og samfunnslivet ved at folk skal få direkte innflytelse over de beslutninger som gjelder deres hverdag.


Hva er sosialisme for deg?

- Arbeidermakt mot kapitalmakt. Det handler om eiendomsretten til produksjonsmidlene og at folkevalgte organer og arbeidsfolk gjennom sine fagforeninger skal ha reel makt over de økonomiske beslutninger som skal tas. Produksjonen skal dekke folks behov og ikke kapitalisters kortsiktige behov for profitt. Vi nøyer oss ikke med smulene, men vi skal overta hele bakeriet.

Nyhavna i Trondheim med sine kaifronter og levende havneindustri og klimavennlige sjøtransport må videreutvikles som en industrihavn.


Hva driver du med til daglig?

- Jeg er valgt leder for LO i Trondheim og er derfor frikjøpt fire dager i uka som tillitsvalgt. En dag i uka kjører jeg bybuss i Trondheim.


Hva er din store kjepphest?

- Å utvikle større forståelse for og kunnskap om betydningen av å videreutvikle industri basert på våre felles natur- og energiressurser, og en tilhørende infrastruktur som dekker behovet for effektiv og klimavennlig transport. Nyhavna i Trondheim med sine kaifronter og levende havneindustri og klimavennlige sjøtransport må videreutvikles som en industrihavn.

Mine motparter er politiske høyrekrefter og bedriftseiere som angriper de kollektive solidariske løsningene og vil rive opp «limet mellom menneskene» i samfunnet og arbeidslivet, selve velferdsstaten og de landsomfattende kollektive tariffavtalene


Om du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med det digre ordførerkjedet rundt nakken?

- Det er noe symboltungt over dette ordførerkjedet som for ca. 50 år siden ble gitt i gave av fagforeningene i byen, og hvor forbundenes merker omkranser kjedet. Jeg ville derfor invitert fagforeningene i byen til et seminar over flere dager. Erfaringene og den kunnskapen de tillitsvalgte har ville jeg på seminaret bruke til å få klargjort hva som er problemene i dagens arbeids- og samfunnsliv i Trondheim, og på det grunnlag bidra til å sette mål og lage veivalg for den politikken som må føres for å løse problemene.


Hvor er din favoritt spot i Trondheim?

- Nyhavna


Hva betyr Trondheim for deg?

- Jeg kom til byen som 20-åring og har siden blitt her.


Hva er din beste egenskap?

- Opprørstrang


Hva har du gjort tidligere i livet som du gjerne skulle gjort annerledes i dag?

- Det som er gjort er gjort. Det gjelder å se fremover og bygge på de erfaringene man har fra tidligere.


Hvem er din største politiske fiende?

- Mine motparter er politiske høyrekrefter og bedriftseiere som angriper de kollektive solidariske løsningene og vil rive opp «limet mellom menneskene» i samfunnet og arbeidslivet, selve velferdsstaten og de landsomfattende kollektive tariffavtalene.


Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er isåfall svaret på det?

- En haug med spørsmål som ville gitt uendelige svar