Rødt propaganda: Arve Sletten

Arve Sletten har trompet (!) som besettelse, er klar for å innføre seks timers arbeidsdag og slår et ekstra slag for sørsia i Trondheim.

Navn: Arve Sletten

Lokallag: Rødt universitetslag

Alder: 42

Yrke: Seniorrådgiver hos NTNU

Hei, Arve! Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

- Jeg tror på demokratiet, og mener at de beste beslutningene tas i fellesskap. Ved å engasjere oss kan vi alle bidra til at verden utvikler seg i riktig retning. Jeg vil gjøre det jeg kan for at Trondheim skal bli et enda bedre sted å leve.

Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg er opptatt av miljøvern, fredsarbeid, rettferdighet og solidaritet. Rødt vil skape et samfunn uten fattigdom og krig der vi tar vare på naturen slik at fremtidige generasjoner har et livsgrunnlag.

Hva er sosialisme for deg?

- For meg er fred, frihet, fellesskap og demokrati vesentlig. Demokratisk styring av økonomien er en forutsetning for rettferdighet og ekte frihet.

Arbeidstidsreduksjon vil være en velferdsreform som gjør det mulig for flere å fortsette lengre i produktivt arbeid, motvirke ufrivillig deltid, og trolig redusere sykefravær

Hva driver du med til daglig?

- Når jeg ikke følger mine barn på fritidsaktiviteter jobber jeg med virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling ved NTNU.

Hva er din store kjepphest?

- Jeg har ganske mange kjepphester, men om jeg skal fremheve en må det være 6-timers arbeidsdag (eller 30-timers uke om du vil) med full lønnskompensasjon.

- Anslagene av produktivitetsvekst per innbygger i årene frem mot 2060 varierer i regjeringens perspektivmelding mellom en fordobling og nærmere en tredobling. Vi kan velge om denne veksten skal realiseres gjennom økt privat forbruk eller mer fritid. Arbeidstidsreduksjon vil være en miljøreform som gir den enkelte mer tid til familie, venner og fritidsaktiviteter. Arbeidstidsreduksjon vil være en velferdsreform som gjør det mulig for flere å fortsette lengre i produktivt arbeid, motvirke ufrivillig deltid, og trolig redusere sykefravær. Ved å skape flere jobber vil våre mer enn 60 000 arbeidsledige kunne gis innpass på arbeidsmarkedet.

Jeg vil i bystyret foreslå prøveordninger med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon på kommunale arbeidsplasser.

Om du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med det digre ordførerkjedet rundt nakken?

- Jeg må innrømme at det ville være å forevige øyeblikket med en selfie, men etterpå skulle jeg satt i gang prøveordninger med leksefri skole.

Hvor er din favoritt spot i Trondheim?

- Bymarka.

Hva betyr Trondheim for deg?

- Hjem med familie og venner. Jeg er Heimdaling, og opptatt av at kommunen må satse på bydelene i sør (Heimdal, Tiller, Tonstad, Kattem, Kolstad, Saupstad, Sjetnemarka, Flatåsen og Romolslia).

Hva er din beste egenskap?

- Pågangsmot.

Hva har du gjort tidligere i livet som du gjerne skulle gjort annerledes i dag?

- Det har ingen hensikt å angre på handlinger og valg. Jeg tar med meg all den innsikt jeg har fått gjennom livet for å gjøre så godt jeg kan i dag.

Hvem er din største politiske fiende?

- FrP!

Fordi de kombinerer uvitenhet med rasisme og nyliberalisme. Resten av begrunnelsen egner seg ikke på trykk da den inneholder nedsettende karakteristikker og treffsikre historiske sammenlikninger.

Hva har vi ikke spurt deg om, som vi burde spurt deg om, og hva er i så fall svaret på det?

- Spørsmålet må være: Hva er din besettelse?

Svaret er: Trompet