Rødt Trondheims budsjettforslag for 2021

Rødt Trondheim har i dag levert sitt budsjettforslag for 2021. Budsjettforslaget viser som vanlig fram det økonomiske handlingsrommet som har vært der lenge, og legger vekt på gode tjenester til innbyggerne. Her kan du lese budsjettet.

Roald Arentz (t.v.) og Arve Sletten i Rødts bystyregruppe.

Rødt legger fram en atskillig romsligere handlings- og økonomiplan enn kommunedirektøren
legger opp til i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for Trondheim kommune. Kommunedirektørens budsjettforslag er uforsvarlig stramt på flere områder, uten at dette framstår som nødvendig for å lage et ansvarlig budsjett i balanse. Derimot mener vi flere av kommunedirektørens disposisjoner er uansvarlige, både med tanke på økonomi, og kvaliteten på kommunens tjenestetilbud. De er også ulovlige med tanke på at verken bemanningsnormene i skole, barnehage elle barnevern foreslås oppfylt.


Å la være å innføre bemanningsnormer er heller ikke optimalt for tjenestetilbudet, for å si det forsiktig. Rødt mener disse normene vil være ei nødvendig styrking av tjenestene. Bemanninga generelt i helse- og oppvekst har lenge vært nær grensa til det uforsvarlige, noe som har resultert i misnøye blant ansatte og tillitsvalgte, høyt sjukefravær og flere uheldige medieoppslag om utilstrekkelig tjenestetilbud. I tillegg finner vi det ganske spesielt at kommunedirektøren velger å se bort fra kommunens forpliktelser gjennom tariffavtale, og arbeidsmiljølovens § 14-4 ved å unnlate å gjennomføre flere bystyrevedtak om å lyse ut heltidsstillinger og tilby ufrivillig deltidsansatte høyere stillingsandel.

Last ned budsjettforslaget her:

Dokumentet finnes ikke