Rødts budsjett Trondheim 2020

Kommunedirektørens forslag til budsjett for Trondheim kommune er mye strammere enn fjorårets. Det ikke mulig å gjennomføre barnehageløftet uten å ramme helse og velferd eller psykisk utviklingshemmede innenfor kommunedirektørens inntektsrammer. Hvilke muligheter finnes egentlig? Rødt mener det er mulig å bruke 1840 millioner mer enn kommunedirektørens budsjettforslag de neste fire årene, og fremdeles levere et budsjett i balanse. Vi velger å levere et forsvarlig budsjett med overskudd som ikke benytter hele dette mulighetsrommet, men henter midlene fra å ikke betale ekstraordinære avdrag, samt noe fra netto avkastning av kraftfondet.

Rødt budsjett Trondheim Kommune 2020

Rødt budsjett Trondheim Kommune 2020