Nominasjon i Trondheim

Rødt Trondheim avholdt lørdag 24.11.18 nominasjonsmøte til kommunevalget 2019, og vedtok da hvem som skal fylle de 20 øverste plassene på Rødts valgliste.

Rødt Trondheim avholdt lørdag 24.11.18 nominasjonsmøte til kommunevalget 2019, og vedtok da hvem som skal fylle de 20 øverste plassene på Rødts valgliste.

Ragna Vorkinnslien fortsetter som partiets frontfigur i Trondheim. Hun har markert seg for sosial boligpolitikk, og i kampen mot profittdrevne velferdstjenester. Ragna vil jobbe for åpenhet i politiske prosesser for å styrke folks innflytelse på egen hverdag i byen vår.

Rødts andrekandidat Roald Arentz er drosjesjåfør og aktiv tillitsvalgt i Norsk transportarbeiderforbund (NTF). Han har engasjert seg for å beholde industriarbeidsplassene og havnefunksjonene på Nyhavna, og bedre dagtilbudet for funksjonshemmede.

Stine Hjerpbakk er partiets tredjekandidat. Hun er logoped og PP-rådgiver i Barne- og familietjenesten og sitter i styret til Utdanningsforbundet Trondheim. Hun er opptatt av økt bemanning innen oppvekst og utdanning og å sikre retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole.

Arve Sletten har bakgrunn fra Norsk tjenestemannslag (NTL). I bystyret vil han arbeide for faglig forsvarlig grunnbemanning og gode vikarordninger i skoler og sykehjem. Han vil foreslå prøveordninger med 6-timers arbeidsdag på kommunale arbeidsplasser.

Rødt kjemper for et samfunn med små forskjeller, og trygge velferdsordninger. Vi vil videreføre kampen mot sosial ulikhet i bystyret. I inneværende periode har vi hatt to representanter i bystyret. Meningsmålingene for Rødt i Trondheim har vært gode i høst, og vi har forhåpninger om å kunne styrke vår representasjon i bystyret ytterligere fra og med valget i 2019.

1. Ragna Vorkinnslien Kunstner/fotograf
2. Roald Arentz Drosjesjåfør
3. Stine Hjerpbakk Logoped og PP-rådgiver
4. Arve Sletten Seniorrådgiver
5. Mia Småvik Rørdal Sykepleier
6. John-Peder Denstad Bussjåfør
7. Kari Kristensen Frilans tekstforfatter
8. Karim Essahli Miljøterapeut
9. Magni Fjørtoft Svarstad Doktorgradsstipendiat
10. Mathias Robertstad Student
11. Anniken Lien van Marion
12. Arne Byrkjeflot
13. Jorid Østvik
14. Runar Bu Karlsen
15. Kristin Bjørlykke
16. Harald Haagensen
17. Fabiola Charry
18. Ivar Espås Vangen
19. Borghild Kirkbakk
20. Morten Moe