INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RØDT TRONDHEIM 2023

Kunngjøringen av årsmøte i Rødt Trondheim ble sendt medlemmene, via sine lag, av kommuneorganisasjonen 23. januar 2023.

Medlemmer i Rødt Trondheim innkalles med dette til årsmøte i kommuneorganisasjonen 18. februar 2023 i Sommerveita 4, 7011 Trondheim klokken 10:00 – 15:00.

Det vil bli servert lunsj på møtet så gi beskjed til trondheim@roedt.no dersom du har allergier eller andre behov.

Koordineringsstyret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Dagsordens pkt. 1 Åpning
Dagsordens pkt. 2 Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å signere protokollen
Dagsordens pkt. 3 Forretningsorden
Dagsordens pkt. 4 Politisk innledning: Valgkamp i dyrtid
Dagsordens pkt. 5 Årsberetning for årsmøteperioden 2022 – 2023
Dagsordens pkt. 6 Regnskap for årsmøteperioden 2022 – 2023
Dagsordens pkt. 7 Handlingsplan for årsmøteperioden 2023 – 2024
Dagsordens pkt. 8 Innkommende forslag
Dagsordens pkt. 9 Valg

Saksdokumenter til møtet ligger i vedlegget under som kan lastes ned.

I henhold til Rødts vedtekter § 2 pkt. 3 må en ha vært medlem i 3 uker og betalt kontingent det aktuelle året for å stemmerett på årsmøte.

Har du spørsmål, ta kontakt på trondheim@roedt.no eller +47 45 27 01 69

Vel møtt!

Med kameratslig hilsen
Koordineringsstyret i Rødt Trondheim