FØRSTE INNKALLING TIL NOMINASJONSMØTE I RØDT TRONDHEIMN

Nominasjonskomiteen i Rødt Trondheim har nå levert sin innstilling til valgliste for kommunevalget 2023.

Rødt Trondheim innkaller medlemmer i Rødt Trondheim til nominasjonsmøte 30. november 2023 klokken 18:00. Nærmere informasjon om møtet, og hvor møtet vil avholdes vil sendes medlemmer av Rødt i Trondheim senest 14 dager før møte.

BREV FRA NOMINASJONSKOMITEEN: NOMINASJONSKOMITEEN I RØDT TRONDHEIMS INNSTILLING TIL VALGLISTE FOR KOMMUNEVALGET 2023

Nominasjonskomiteen i Rødt Trondheim leverer med dette fra seg sin innstilling til valgliste for kommunevalget i Trondheim kommune 2023.

Nominasjonskomiteen har bestått av følgende personer:

Svein Olav Aarlot (leder)
Inger Karoline Vanvik Hovstein
Sara Steine
Didrik Nohre Lønvik
Tor Berg
Tyra Andrea Isak Sandvik Glørstad
Sigurd Skogum Riise
Erik J. Jørgensen

Komiteen har hatt fem møter og gjennomført 16 intervjuer av kandidater.

Prosess:
Partiets lokallag i Trondheim mottok 23. mai 2022 brev om innspill til kommunevalglista 2023 for Rødt Trondheim fra nominasjonskomiteen. Komiteen mottok ca. 50 forslag på navn. Alle nåværende bystyrerepresentanter ble spurt om de ønsket gjenvalg. Av den sittende bystyregruppa sa 6 nei til å fortsette og 7 at de var interesserte i å fortsette.

Komiteen har også sendt ut en åpen henvendelse til alle medlemmer der de har hatt mulighet til å komme med forslag på kandidater. Her ble det også spilt inn noen flere navn.

Nominasjonskomiteen hadde som mål å legge fram et en innstilling på 20 navn til nominasjonsmøtet som avholdes i november.

For komiteen har det vært viktig å tilstrebe en god og representativ liste basert på innspillene som er kommet inn. Faktorer som har vært viktig for komiteen har vært 50 % kvinnelig representasjon, etnisitet, yrkesbakgrunn og grad av erfaring for å sikre kontinuitet. Komiteen har dessverre ikke lyktes i å oppfylle alle faktorene som vi så gjerne skulle klart.

Det er blitt gjennomført 16 intervjuer der kandidatene på forhånd har fått tilsendt 13 spørsmål vi ønsket å gå igjennom. Alle møtte forberedt, og komiteen er glade for engasjementet og at så mange har lyst å være med og arbeidet for Rødt i lokalpolitikken.

Koordineringsstyret i Rødt Trondheim har vedtatt at nominasjonsmøtet vil avholdes 30. november. Innkallingen sendes ut av arbeidsutvalget i Rødt Trondheim.

Med det legger nominasjonskomiteen følgende innstilling fram for nominasjonsmøtet 30. november.

 1. Roald Arentz
 2. Mia Småvik Rørdal
 3. Magni Fjørtoft Sarstad
 4. Arve Sletten
 5. Anniken Lien Von Marion
 6. Kai Helge Nilsen
 7. Kristin Engan Gylland
 8. Tarjei Fjalestad Fiske
 9. Mariel Kjønnøy
 10. Fredrick Becker
 11. Inger Karoline Vanvik Hovstein
 12. Jens Solem
 13. Katrin Øwre
 14. Vetle Østby
 15. Jorid Oline Østvik
 16. Øyvind Vik
 17. Sara Steine
 18. Didrik Nohre Lønvik

Nominasjonskomiteen foreslår at de 8 første kandidatene forhåndskumuleres

30. oktober 2022
Nominasjonskomiteen i Rødt Trondheim