EØS-avtalen krøller det til for Eldres Hus

Bystyreflertallet har opptrådd både arrogant og klønete i saken om Hornemannsgården, skriver Roald Arentz.

Vår Frue Kirke og Hornemannsgården (1893), Trondheim byarkiv (flickr)

Bystyreflertallet har opptrådd både arrogant og klønete i saken om Hornemannsgården, men til deres forsvar så er det ikke lett å manøvrere når EU blander seg inn i hvordan norske kommuner skal styres.
Anbudsvedtaket ble fattet i formannskapet 26.6.18 som del av en mye større sak. Kontraktene med flere ideelle organisasjoner gikk ut. Det gjaldt sykehjemsplasser, omsorgsboliger og aktivititetsplasser for hjemmeboende med Trondheim Hospital, sykehjemsplasser ved Kystad og Bakklandets menighets omsorgssenter - samt psykiske helsetjenester med Carl Johans arbeidsstiftelse.

EU har i mellomtida laget nye regler, slik at det nå er forbudt å bare forlenge kontraktene, såkalte direkte kontrakter. Formannskapet vedtok å legge de ut på anbud, men begrenset til ikke-kommersielle selskap. Det er fortsatt uklart om det er lov. Oslo og Bergen kommuner har lagt ut henholdsvis fire og ett sykehjem på anbud forbeholdt ideelle aktører, og EUs overvåkningsorgan for EØS-avtalen ESA har åpnet sak mot begge. Trondheim Kommune og kommune-Norge venter spent på resultatet.

I samme sak ble også Hornemannsgården behandlet. Formannskapet la til et fromt ønske om at det om mulig ble en forening/organisasjon som i størst mulig grad representerte pensjonistene som fikk anbudet, men anbudet ble ikke begrenset til ideelle. Det er lett å forstå at flertallet ble lettet når det ikke-kommersielle Trondheim Hospital fikk anbudet.

Hvorfor har vi stelt oss sånn at EU kan blande seg inn i hvordan Trondheim driver Eldres Hus?

Det er nok derfor de føler seg urettferdig behandlet over den voldsomme motstanden de har møtt. Alternativene til anbud er heller ikke gode om EUs anskaffelsesdirektiv skal lydig følges. De kunne sjølsagt gitt det bort slik Wiseth foreslo. Men vi tviler på at pensjonistene vil overta vedlikeholdsansvaret for et kjempestort vernet bygg. Da er det bare egenregi som står igjen. EU nekter ikke kommuner å drive sjøl, det er når driften skal settes bort direktivet slår inn. Derfor blir Hornemannsgården nå en kommunal enhet.
Men egenregi er også noe annet enn at pensjonistene driver det sjøl, som de har gjort til nå og ønsker å fortsette med. Under egenregi er det vanskelig å fortsette med at pensjonistene selv faktisk driver kafeen og leier ut. Det er ikke egenregi.

Hvorfor har vi stelt oss sånn at EU kan blande seg inn i hvordan Trondheim driver Eldres Hus? Rødt vil ut av EØS-avtalen.

For Rødts bystyregruppe, Roald Arentz