Bybanen - valgløftet som ble brutt

«Det er vel litt med en del partier i dette bystyret her som det er med superbussene, de har litt vanskeligheter med å snu», sa Ragna Vorkinnslien på bystyremøtet 16.11.17.

Ragna Vorkinnslien brukte bystyremøtet på å minne de andre politikerne om bybanen som det var flertall for. Dette sa Vorkinnslien:

«Jeg vil starte med å lese opp noe, proklamere nærmest;

«En bybane og ikke superbuss er løsningen for kollektivtrafikken i kollektivbuen mellom Tempe og Strindheim. Bybane har langt større kapasitet, krever mindre areal og er mer miljøvennlig. Bybane må være grunnlaget når løsning for Elgesetergate og Innherredsveien skal vurderes.»

Dette er flott! Jeg skulle ønske jeg hadde skrevet det selv, men det har jeg altså ikke.

For den oppvakte kan man kanskje kjenne det igjen, dette er jo punkt 37 i Trondheimsmanifestet med overskriften; Vil ditt parti gå inn for at det anlegges en bybane i kollektivbuen?

Det interessante her er jo at det er et stort flertall bak dette punktet. Hvis partiene i bystyret faktisk hadde overholdt sine valgløfter, og stemt slik som de har sagt til LO og velgerne at de skal, ja da hadde vi sittet her i bystyret i dag og diskutert hvor bybanen skulle gå. Da hadde vi kunnet fått et kollektivsystem i byen vår, som var fremtidsrettet, visjonært og ja, jeg vil strekke meg så langt som å si vakkert! Dessverre er visjoner en mangelvare i dette rommet, pragmatikk derimot, er det overflod av.

Til tross for utfordringer som har dukket opp underveis, så har flertallet her stått støtt på at vi skal ha en superbuss! Det er vel litt med en del partier i dette bystyret her som det er med superbussene, de har litt vanskeligheter med å snu.»