Årsmøte i Rødt Trondheim 07.03.20

Vel møtt til årsmøte 7. mars kl 12 på Sommerveita 4.

Til medlemmer av Rødt Trondheim,

Rødt Trondheim er en kommuneorganisasjon etter §6 i Rødts vedtekter. I tråd med disse er kommunelagets hovedfunksjon å samordne lokallagene i Trondheim kommune (Rødt sentrum, Rødt Strinda, Rødt Østbyen, Rødt universitetslag, Rødt fagliglag, Rødt helse- og sosialpolitisk lag).

Det innkalles med dette til årsmøte i kommuneorganisasjonen Rødt Trondheim

Dato: Lørdag 07.03.20

Tid: 12:00 - 16:00

Sted: Sommerveita 4

Agenda

1 Konstituering

2 Hilsningstale fra Likelønnsaksjonen

3 Innledning om Rødts bystyrearbeid v/Roald Arentz

4 Årsberetning v/Arve Sletten

5 Regnskap v/Gyro Fjermedal

Pause

6 Presentasjon av nye lag

7 Vedtekter

8 Innkomne saker

9 Valg

Pause

10 Votering

11 Appell om 8. mars

12 Avslutning med møtekritikk

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg (AU) i kommunelagets styre:

Leder Svein Olav Aarlott

Sekretær Torill Skjærseth

Styremedlem Frida Aune Borstad

Styremedlem Anniken Lien van Marion

Styret vil henstille om at det også velges en økonomiansvarlig.