- 440 millioner er mange helsesøstre

Er et kommuneoverskudd på 440 millioner noe å feire, når det er noen av de svakeste det går utover?

Trondheim kommune ser ut til å klokke inn et overskudd på 440 millioner kroner for 2017. I 2016 var tallet «bare» 240 millioner. Og overskudd er bedre enn underskudd, så hvorfor synes ikke Rødt dette er noe å feire?

For det er jo det. Vi er naturligvis glade for at kommunen har en solid økonomi, men samtidig er vi lei oss for at byens politikere ikke har funnet rom for å bevilge mer til de svakeste i samfunnet; til rusomsorgen, jordmortjenesten og helsesøstrene - samt til å øke bemanninga i barnehagene, på skolene og i eldreomsorgen.

Rødt foreslå hver høst å øke bevilgningene til disse sektorene - fordi vi har råd, og fordi vi mener en kommunes viktigste oppgave er å ta vare på innbyggerne sine - spesielt de som trenger samfunnet mest.

Men hver høst blir budsjettforslaget vårt nedstemt - til fordel for et konservativt budsjett som selv Høyre ikke kommer med noen substansiell kritikk av. For supergruppa Arbeiderpartiet og alle groupiene deres har høyrepolitikk på raideren sin. Det er som statsminister Jan P Syse sa på åttitallet en gang: Arbeiderpartiet har stjålet Høyres klær mens Høyre var ute og badet.

Penger brukt på tidlig innsats er penger vi slipper å bruke på å reparere skadene etterpå.

Nå er kommunens fond så feite og fine at rådmannen foreslår å øke aksjeandelen. For nå tåler vi en smell, eller stresstest som det heter på finanskapitalsk. Og det stemmer sikkert. Men Rødt bekymrer seg ikke så mye for fallende aksjekurser. Vi er mer opptatt av den gravide rusmisbrukeren. Tåler hun en stresstest? Og barna som trenger spesialpedagogiske tiltak, de tåler kanskje ikke flere smeller de heller? Og hva med helsa til de som må slite seg ut på grunn av for lav bemanning i eldreomsorgen, tåler de et stresstest-scenario?

Det er ikke slik at Rødt vil opptre som berusede medlemmer av ei maritim yrkesgruppe vi ikke skal stigmatisere - og bruke opp alle pengene på en gang. Men seriøst: 440 millioner. Det er mange helsesøstre det. Og penger brukt på tidlig innsats er penger vi slipper å bruke på å reparere skadene etterpå.

Men flertallet av byens politikere vil altså heller kjøpe aksjer, legge varmekabler på Torvet og bygge en pengebinge på Nidarø. Slik at de kan stupe ned i pengene, svømme rundt i pengene som delfiner, og kaste pengene opp i lufta og la dem regne over seg.

- Ragna Vorkinnslien og Roald Arentz for Rødt i Bystyret i Trondheim