Vil du lære mer om Rødt?

Rødt Trondheim Sentrum inviterer medlemmer og interesserte til en møteserie om Rødts ideologi og grunnleggende politiske prinsipper.

På oppstartsmøtet den 16. november diskuterer vi spørsmålet «Hva er kapitalisme?». Senere vil vi berøre temaer som miljø- og klimapolitikk, imperialisme, feminisme og sosialisme. Møtene passer for alle som er interessert i å diskutere politikk og ideologi, uavhengig av bakgrunn eller forhåndskunnskaper.

Oppstartsmøtet avholdes på partikontoret (Prinsens gate 14) 16. november kl. 19-21.00. Alle som deltar får et gratis eksemplar av studieboka «Forstå for å forandre».