Studier

Studiearbeid er viktig i et parti som vil forandre verden. Denne sida samler stoff som kan brukes til studiesirkler og studiemøter i lokallag i Rødt.

Studietilbud i industriplanen til Rødt

Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg har laget en plan for en grønn og fremtidsrettet industrireisning i Norge. Planen tar for seg hvordan vi skal sikre arbeidsplasser samtidig som vi drastisk kutter utslipp. Hvilke næringer bør vi satse på, og hvilke tiltak trengs for å komme i gang med denne satsningen?

Hvis du har lyst å jobbe mer med tema i lokallaget ditt, har utvalget nå utarbeidet noen diskusjonsspørsmål dere kan bruke til et temamøte eller f.eks. til en studiesirkel over flere møter.

Les planen her:

Diskusjonsspørsmålene finner du her

Aktivistsamling

Det ble laget tre standardinnledninger til aktivistsamlinger som ble gjennomført høsten 2021. Innledningene og tilhørende presentasjoner finner du under.

Standarinnledning Organisasjonen Rødt

Manus til standarpresentasjon Organisasjonsen Rødt

Standarinnledning om Folkebevegelsen mot Forskjells-Norge

Manus til presentasjon om Folkebegelsen mot Forskjells-Norge

Hvordan snakke om Rødt

Presentasjon til innledninga Hvordan snakke om Rødt

Innledning Hvordan snakke om Rødt

Innledning til Aktivistsamling 2021

Fordi felleskap fungerer - et kurs i Rødts hovedsaker

Kurset baserer seg på fem filmer om hovedsakene våre i valgkampen 2021. Kurset kan gjennomføres i en hel bolk, eller man kan ta en hovedsak av gangen. Vi anbefaler å sette av en time per tema.

Hele kurset finner du her.

Forstå for å forandre

I 2019 ble studieboka Forstå for å forandre revidert. Studieboka er en innføring i marxistisk økonomi, kapitalisme og sosialisme, miljøkampen, kvinners arbeid og Norge som en imperialistisk stat. Last ned studieboka under som ebok.

Forstå for å forandre

Studiebok for Rødt fra 2019

Boka er utgitt i samarbeid med forlaget Rødt og kan bestilles i fysisk utgave på deres nettside

Forlaget har også laget denne ressursida til studieboka: Forstå for å forandre

Marx i maktas korridorer

Rødt Oslo hadde i 2018 en studieserie der man leste Karl Marx Kapitalen og hadde forelesninger. Opplegget og forelesningene kan gjerne gjenbrukes av andre. De finner du her.

Nettkurs

Både nettkurs og innspilling av innledninger finner du på denne siden her

Andre studieopplegg

Studieopplegg

Få hjelp til studier og studiestøtte. (Utdrag fra Organisasjonshåndboka)

Studieforbund

Rødt er medlem av studieforbundet Næring og samfunn.