Stortingslønna og Rødts partiskatt

Bjørnar Moxnes tjener i praksis ca 260.000 kr mindre enn de andre på Stortinget, fordi han gir mye av stortingslønna videre til Rødt som en partiskatt.

Foto: Stortinget.

Bjørnar Moxnes tjener i praksis ca 260.000 kr mindre enn de andre på Stortinget, fordi han gir mye av stortingslønna videre til Rødt som en partiskatt.

Avtalen med Rødt er at han som stortingsrepresentant skal tjene det som tilsvarer gjennomsnittslønna for heltidsansatte i Norge, pluss et tillegg på 30 %. Tillegget skal kompensere for overtid, kveldsarbeid, nattarbeid og lederansvar. I desember 2017 kontaktet vi SSB for å få det korrekte tallet for gjennomsnittslønn for heltidsansatte i Norge det året. Denne oppgis i bruttotall. Ifølge SSB var den 44.340 kr/mnd. Med et tillegg på 30 % blir dette 57.642 kr/mnd.

Ergo skal Moxnes sitte igjen med en nettolønn som tilsvarer en bruttolønn på 57.642 kr/mnd, eller 691.704 kr i året.

Ettersom Moxnes får samme lønn som alle andre stortingsrepresentanter inn på konto, løses dette teknisk med et autotrekk til Rødt hver måned på 9065 kr. På et år blir dette 108.780.