Rødt Nytt

Vil du ha en oppdatering om de viktigste sakene på venstresida, i fagbevegelsen og de sosiale bevegelsene seks ganger i året? Hold deg orientert om norsk politikk ved å tegne et abonnement på Rødt Nytt.

Foto: Brage Aronsen.

Rødt Nytt er Rødts eksterne avis. Den kommer normalt med seks utgaver i året. De sendes ut som pdf til alle medlemmer på e-post. Medlemmer, sympatisører og andre som vil ha alle utgavene på papir kan kjøpe abonnement.

Vi forbereder overgangen til nytt abonnementssystem. Inntil videre ber vi om at du som vil bestille papirabonnement sender en e-post til roedt@roedt.no

Hver utgave av Rødt Nytt deles også ut på gater og torg over hele landet. Lokallag som ønsker aviser tilsendt for utdeling kan bestille per e-post på roedt@roedt.no.

Last ned som PDF

Klikk her for å lese eldre utgaver

Utgivelsesplan 2023

  • #1 2023 sendes med posten mandag 27. februar
  • #2 2023 sendes med posten mandag 17. april
  • #3 2023 sendes med posten mandag 14. august
  • #4 2023 sendes med posten mandag 6. november
  • #5 2023 sendes med posten 4. desember

Annonsere i Rødt Nytt?

Det er mulig å kjøpe annonser i Rødt Nytt. Gjennom å annonsere hos oss treffer du politisk engasjerte lesere over hele landet. Kontakt oss på roedt@roedt.no eller på telefon 22 98 90 58 for en uforpliktende samtale.

ISSN-nummer

ISSN 1504-7660: Rødt Nytt (trykt utgave)
ISSN 1504-7679: Rødt Nytt (elektronisk utgave)