Rødt utgjør en forskjell

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene. Våre folkevalgte har flere ganger avslørt korrupsjon. I tillegg får vi gjennomslag for viktige saker, som flere faste ansettelser i kommunene, gratis kollektivtransport for barn, innstramming for bemanningsbransjen og tiltak mot seksuell trakassering.

På Stortinget har Rødt fått gjennomslag for innstramminger på bemanningsbransjen, tiltak mot seksuell trakassering og vi stilte forslaget som gjorde at Sylvi Listhaug måtte gå av.

I Tromsø og Oslo har vi stanset velferdsprofitørene innen barnehage, etter forslag fra Rødt. Her får ingen nye kommersielle barnehager tilskudd.

Rødt var avgjørende for å stoppe Veireno i Oslo og ta renovasjonen tilbake i kommunal regi. I Tromsø fikk vi gjennomslag for å bytte ut byparlamentarisme med en mer demokratisk modell, og var med å stoppe privatisering av renhold i kommunen.

I Oslo har vi også fått gjennom gratis kollektivtransport for barn opp til seks år.

Da den mørkeblå regjeringa gjorde det lettere å ansette folk midlertidig, begynte Rødt å reise forslag om at kommunene fortsatt skulle følge den gamle arbeidsmiljølovens regler. Altså å unngå midlertidige ansettelser. Over 50 kommuner og 3 fylkeskommuner har så langt vedtatt å ikke ansette flere midlertidig.

Det var også Rødt som i sin tid først reise forslaget om at deltidsansatte skulle ha rett til reell stillingsprosent. Det betyr at hvis man over tid jobber 80 prosent, men kun har kontrakt på 30 prosent, har man rett til ny kontrakt på 80 prosent. Etter at Rødt fikk flertall for dette i Trondheim bystyre, plukket regjeringen opp forslaget og innførte det som en allmenn lov.