Rødt går inn for «Norgestur»

Rødt inn for «Norgestur» - en nasjonal periodebillett til en rimelig pris, som skal gjelde for alle kollektivtransportører i Norge.

Foto: Magne Hagesæter

En av konsekvensene av Forskjells-Norge er svært ulike forutsetninger for å kunne dra på ferie. Det koster å reise. Norge har forutsetninger for at kollektivtilbudet kan brukes til innenlandsferie, men kollektivtilbudet er oppstykka mellom ulike selskaper i ulike regioner for tog-, buss og ferge. Rabattordninger og periodebilletter blir også fort dyrt om det skal kjøpes fra flere transportører. Derfor går Rødt inn for «Norgestur» - en nasjonal periodebillett til en rimelig pris, som skal gjelde for alle kollektivtransportører i Norge. Dette vil gjøre det mulig for langt flere personer og familier med svak økonomi å reise på klimavennlig ferie innenlands.

-> Tilbake til uttalelser fra landsmøtet 2023