Palestinernes rett til selvstendighet må innfris nå – Oslo-avtalen er død

Istedenfor å holde liv i en avtale som har spilt falitt, må Norge og det internasjonale samfunnet innse at dialog og resolusjoner har hatt liten eller ingen effekt.

Foto: Brage Aronsen

For 75 år siden startet palestinernes katastrofe, Al-Nakba, som markerer begynnelsen på Israels fordrivelse, overgrep og undertrykkelse av det palestinske folket. Over 500 palestinske landsbyer ble ødelagt og nesten 800.000 palestinere ble fordrevet fra sine hjem for å gi plass til den israelske staten. Dette ble systematisk begått av den sionistiske bevegelsen - en bosetterkolonialistisk bevegelse med røtter i Europa.

I dag har tallet på palestinske flyktninger tidoblet seg til over fem millioner som sitter i flyktningeleirer på Vestbredden, på Gazastripen og i nabolandene. De venter fremdeles på muligheten til å vende hjem. Med Israels ulovlige okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen, og annektering av Øst-Jerusalem i 1967, er okkupasjonen blitt permanent og et instrument for å ta over mer palestinsk land. De systematiske bruddene på menneskerettighetene har økt i omfang og inkluderer utenomrettslige henrettelser, tilfeldige arrestasjoner, massefordrivelser og tvangsflyttinger fra hus og hjem.

Mer enn 700.000 israelske borgere bor i de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Til tross for FN-resolusjoner og brudd på konvensjoner, fortsetter bosettervirksomheten og utvidelsen av apartheidmuren. I over 15 år har over to millioner palestinerne på Gazastripen levd under en umenneskelig blokade som blir karakterisert som verdens største fengsel. I forøk på å stoppe dokumentasjon av menneskerettsbrudd, terrorstempler og kriminaliserer Israel anerkjente palestinske menneskerettsforkjempere og -organisasjoner uten å kunne legge fram bevis. De siste årene er det kommet en rekke rapporter som dokumenterer at Israel er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, fordrivelse og apartheid.

I august er det 30 år siden Oslo-avtalen ble inngått. Avtalen skulle sikre en palestinsk stat og sørge for tilbaketrekning av israelske styrker fra okkuperte Palestina. Norge ønsket å framstå som tilrettelegger for fred, men avtalen ble kritisert fra palestinsk hold, sabotert av israelske styresmakter og deretter lagt til side. Okkupasjonen av palestinsk jord fortsetter, stikk i strid med avtalens intensjon. Palestinske og israelske menneskerettighetsforkjempere sier at Oslo-avtalen er blitt et verktøy for undertrykking og et skalkeskjul som både Israel, FN, EU og regjeringer bruker til å dekke over virkeligheten.

Ved fjorårets valg, gjorde den tidligere israelske statsministeren Benjamin Netanyahu comeback og dannet en historisk høyrevridd og rasistisk regjering. Mens israelske bosettere som lenge har ment at byggingen av bosettingene har gått for langsomt, gleder seg, frykter palestinerne at maktskiftet kan få dramatiske konsekvenser for deres situasjon. Til tross for denne virkeligheten, hevder Norge fortsatt at forhandlinger om en tostatsløsning er eneste farbar vei. Istedenfor å holde liv i en avtale som har spilt falitt, må Norge og det internasjonale samfunnet innse at dialog og resolusjoner har hatt liten eller ingen effekt. Den eneste måten å stoppe det sionistiske koloniseringsprosjektet, er gjennom sanksjoner og handlinger som viser at Israel holdes ansvarlig for sine grove og vedvarende brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene.

Rødt forventer at norske myndigheter ikke lenger tillater at Israel gå fri fra straff, og at vi er like prinsippfast mot israelske menneske- og folkerettsbrudd som vi er mot tilsvarende fra Russland i Ukraina.

Rødt vil at:

 • Palestinernes rett til selvstendighet og uavhengighet må forsvares og innfris
 • Norge anerkjenner Palestina som stat
 • Israel avslutter okkupasjonen og annekteringen av palestinsk land, og opphever blokaden av Gazastripen
 • Norske myndigheter arbeider for en internasjonal boikott av Israel
 • Norge lovfester et forbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd påcfolkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder
 • Norske myndigheter sikrer at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak og sanksjoner som svar på Israels brudd på internasjonal lov og manglende etterlevelse av FN-resolusjoner.
 • Oljefondet og norske selskap avstår fra all handel og trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene
 • Norge anerkjenner at Israel er skyldig i forbrytelsen apartheid, og at regjeringa fremmer krav om FN-gransking av Israels apartheidforbrytelser.
 • Den norske regjeringa tar en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gaza-krigene
 • Norge støtter opp under Den internasjonale straffedomstolens (ICC) etterforskning av krigsforbrytelser begått etter 2014 på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen.
 • Norske myndigheter krever at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen av palestinske menneskerettsorganisasjoner
 • Kommunestyrer og fylkesting fatter vedtak om å avstå fra å kjøpe varer og tjenester fra, og å ha investeringer i, selskaper som har virksomhet i konfliktområder, herunder okkuperte områder, som er uforenlige med folkeretten og som innebærer brudd på menneskerettighetene
 • Norge skal støtte og respektere nasjonale og internasjonale solidaritetskampanjer mot Israels brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene

-> Tilbake til uttalelser fra landsmøtet 2023