Grønn vekst

Nylig ble det offentliggjort en stor studie fra en paraplyorganisasjon for 150 europeiske miljøorganisasjoner.

EEB-Rapporten er omtalt i flere medier, f.eks i Dagens Næringsliv 19. juli. Rapporten finnes i engelsk versjon på nett. Konklusjonene er krystallklare. Det finnes ikke eksempler på eller bevis for at det er mulig å få til global økonomisk vekst uten å øke utslippene av CO2, uten å ødelegge biologisk mangfold og uten å overforbruke vann, sjeldne mineraler og en rekke andre knappe naturressurser.


Rapporten går grundige inn på flere oppskrytte eksempler på «grønn vekst». Nærmere undersøkelser av såkalt «grønn vekst» viser svært forenklet sagt at det som regel dreier seg om å flytte problemene fra ett område til et annet. Rapporten belyser flere oppskrytte tiltak. Et kjent norsk eksempel som ikke er hentet fra rapporten. Digre vindmøller på steder der det blåser nye fører til store ødeleggelser av urørt natur. Vindmøllene krever store skattefordeler og direkte subsidier fra strømkundene for å være bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Evig økonomisk vekst i kapitalistisk forstand er umulig. Planeten er begrenset. Det må til en reduksjon i produksjon og forbruk i rike land. Verdens fattige trenger økt levestandard. Hvis det skal kunne gjennomføres må det til en storstilt omfordeling fra de som har mye til de som har lite eller ingenting. Omfordeling internt i alle land og mellom rike og fattige land. Så enkelt og så vanskelig er det å løse klima- og miljøutfordringene.

- Skrevet av Helge Galtrud - 21. kandidat for Rødt i Lillehammer

Les mer om rapporten her:
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked-FULL-for-ONLINE.pdf